Normnyheter

Här kan du läsa våra senaste uppdateringar gällande Normer.

Anna Bennetter är ny normansvarig på SSF

Vi fortsätter satsa på normverksamheten och välkomnar nu Anna Bennetter som ny normansvarig på SSF. – Nu får vi en stark kraft till normgruppen som med sin kunskap och erfarenhet bidrar till den fortsätta utvecklingen av vår säkerhets- och trygghetsskapande normverksamhet, säger Thomas Brühl, vd.

SSF 130, utgåva 10 ute på remiss

SSF 130, med förtydligande av krav samt inarbetat tolkningsdokument, är ute på remiss. Ta chansen att påverka du också genom att delta i remissarbetet!

SSF hjälper lärare att undervisa i digital säkerhet 

Med Nätklok kan lärare enkelt skapa spännande lektioner och diskussioner om digital säkerhet i klassrummet. Nu är målet att nå ut med Nätklok till skolor i hela Sverige för att öka cybersäkerheten och skapa ett robustare samhälle.

Högsäsong för motorcykel- och mopedstölder

Vår och sommar är högsäsong för motorcykel- och mopedstölder. 70 procent av de anmälda stölderna av motorcyklar och mopeder 2022 gjordes under perioden april-september. Totalt under 2022 anmäldes 1 873 motorcyklar och 4411 mopeder stulna.

Normnyhet: SSF svarar på remiss för framtidens säkra samhällsbyggnad

I februari inlämnade SSF Stöldskyddsföreningen svar på remissen ”Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023”. Syftet är ta en aktiv position och bidra med vår kunskap för att stötta det fortsatta arbetet med implementering av strategin.

Nytt samarbete ger Säkerhetsuniversitetets studerande tillgång till SSF:s normer

SäkerhetsBranschen och Stöldskyddsföreningen (SSF) ingår ett nytt samarbete där SSF gör sina normer tillgängliga för eleverna på Säkerhetsuniversitetets yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Säkerhetsingenjör. Eleverna kommer genom det nya samarbetet ha tillgång till en kostnadsfri digital utgåva av normerna under hela sin studietid.

Summering: webbinarium om utgåva 9 av SSF 130, Projektering och installation av inbrottslarm

Den 20 juni gick vårt efterlängtade webbinarium om SSF 130, utgåva 9 av stapeln. Missade du det? Ingen fara, här har vi summerat höjdpunkterna från webbinariet till dig.

Snart kan installatörer av hemlarm certifieras

Normarbetet inom SSF är konstant pågående. Befintliga normer uppdateras och därutöver skapas nya normer för att möta marknadens behov. I den här artikeln fokuserar vi på några reviderade normer som rör inbrottslarm samt en ny norm som installatörer av hemlarm kan certifieras mot.

Vad då norm? Ni undrar och vi reder ut svaret

En sökterm som ofta trendar hos oss handlar om våra normer. Kanske inte särskilt konstigt, för vad är egentligen en norm? Och vad innebär det att SSF Stöldskyddsföreningen ger ut normer? Hur vet man när det behövs en norm och vad som ska ingå i den?

Akut behov av uppdaterade normer för installatörer av säkerhetssystem

Digitaliseringen ställer helt nya krav på de som levererar fysiska säkerhetssystem till slutkunden. Branschen behöver fördjupad utbildning som svarar upp mot någon form av norm som man kan certifieras mot.