Kundservice

Du kan göra många av våra kundserviceärenden här på webbplatsen. Du kan även kontakta oss på Kundservice via telefon och e-post så hjälper vi dig med dina frågor.

SSF DNA-märkning

Vilken typ av föremål kan jag DNA-märka?

Du kan märka alla hårda ytor. Pensla märkningen på 3-4 ställen och välj ytor som är ojämna eller räfflade, och pensla i skarvar eller på ställen som är undanskymda eller svåråtkomliga. Tänk på att märkningens ytstruktur kan synas på vissa underlag. Undvik därför att märka på ytor som du är extra rädd om. Du ska inte märka mjuka ytor som textiler, taveldukar och dylikt.

Exempel på vad du kan märka:

 • Hemelektronik
 • Barnvagnar
 • Sportutrustning
 • Verktyg
 • Trädgårdsmaskiner
 • Båtdelar och skrov
 • Bildelar och chassi
 • MC, moped och cykel
 • Smycken

Exempel på vad du inte ska märka:

 • Textiler
 • Taveldukar
 • Estetiskt viktiga ytor
 • Ytan på smycket som ligger an mot huden

Tillkommer det några årsavgifter?

Nej, allt ingår i engångsavgiften.

Hur länge håller märkningen?

SSF DNA-märkning testas just nu mot en internationell norm som utlovar minst 5-års hållbarhet i utomhusklimat. Inomhus har någon slutlig livslängd inte kunnat uppmätas. Oöppnad förpackning är hållbar i ca 12 månader från mottagandet. Efter att förpackningen har öppnats håller märkningen för applicering i ca 3–6 månader.

Får jag köpa era skyltar eller dekaler om jag inte har er DNA-märkning?

Vi säljer endast dekaler och skyltar till kunder som är registrerade DNA-märkningskunder.

Hur registrerar jag märkningen?

Tillsammans med din MärkDNA medföljer en instruktion för registrering. Registreringssidan hittar du på https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/dna-registrering/

SSF Cykel-märkning

Jag har tidigare hört talas om att man kan DNA-märka sin cykel. Varför ska jag välja denna utökade märkmetod?

SSF DNA-märkning är i sig en pålitlig märkmetod där polisen kan söka en ägare genom att avläsa en mikropunkt eller genom att ta prov på DNA-koden och skicka det till ett kriminaltekniskt laboratorium för att spåra en ägare.

SSF Cykel-märkning innehåller däremot fyra olika sorters märkningar bestående av MärkDNA med mikropunkter, UV-etsning av ID-kod, samt en QR ID-kod, som tillsammans ger en avancerad stöldskyddsmärkning i flera lager. Tre utav de nämnda märkningarna kan dessutom avläsas på plats av polisen, vilket avsevärt påskyndar en identifiering. En snabb identifiering av en ägare är av yttersta vikt för att kunna bevisa att gods är stulet och därmed kunna kvarhålla förövare för vidare utredning.

Varför kan jag bara märka EN cykel per märksats?

Märkningen är framtagen och anpassad till att märka endast en cykel per märksats då märkningen görs i flera lager och varje variant av ID-kod i märkningen hör ihop och kan bara registreras tillsammans på ett och samma föremål. Skulle man fördela märkningen mellan flera cyklar blir den inte giltig och inte heller överlåtningsbar.

Kan jag använda mig av SSF-Cykelmärkning till min moped eller Scooter?

Nej, märkningen är framtagen och anpassad till enbart cyklar och el-cyklar. Andra produkter kan inte registreras i databasen på ett korrekt sätt.

Är UV-etsningen med sin ID-kod helt osynlig för blotta ögat?

Märkningen är mycket diskret och kan bara svagt uppfattas av blotta ögat, men lyser upp starkt i blått sken när den belyses med en UV-lampa.

På vilka material kan UV-etsningen användas?

UV-etsningen fungerar på målade och lackade ytor på cykeln, samt på kolfiber.

Hur kan UV-etsningens ID-kod synas för polisen, när jag själv inte ser den?

Den unika ID-koden blir synlig för polisen i ljuset av en UV-lampa.

Kan jag använda överbliven MärkDNA med mikropunkter till att märka andra föremål än min cykel?

Nej, all MärkDNA med mikropunkter, UV-etsnings koderna och QR-koden är knutna till just din cykel-märkning. All märkning av andra föremål kommer inte att kunna knytas till dig som ägare.

Kan vem som helst få reda på en ägare till en cykel genom att skanna QR-koden?

Nej, endast polisen har tillgång till ägarregistret, men alla kan skanna QR-koden för att se om cykeln är anmäld stulen.

Tillkommer det några års- eller abonnemangsavgifter?

Nej, alla registeravgifter ingår i engångspriset av märkningen.

Kan jag överlåta märkningen om jag säljer cykeln?

Ja, det går bra. Köparen betalar en överlåtelseavgift på 150 kr och blir då registrerad som ny ägare.

SSF Utombordsmotor-märkning

Jag har tidigare hört talas om att man kan DNA-märka sin utombordsmotor. Varför ska jag välja en annan märkmetod?

SSF DNA-märkning är i sig en pålitlig märkmetod där polisen kan söka en ägare genom att avläsa en mikropunkt eller genom att ta prov på DNA-koden och skicka det till ett kriminaltekniskt laboratorium för att spåra en ägare.

SSF Utombordsmotor-märkning innehåller däremot hela fem olika sorters märkningar bestående av DNA-märkning med mikropunkter, ID-dekaler med UV-etsning, dekal med QR-kod, samt en passiv transponder, som tillsammans ger en mycket avancerad stöldskyddsmärkning i flera lager. Fyra av de nämnda märkningarna kan dessutom avläsas på plats av polisen, vilket avsevärt påskyndar en identifiering. En snabb identifiering av en ägare är av yttersta vikt för att kunna bevisa att gods är stulet och därmed kunna kvarhålla förövare för vidare utredning.

Varför kan jag bara märka EN utombordsmotor per märksats?

Märkningen är framtagen och anpassad till att märka endast en utombordsmotor per märksats då märkningen görs i flera lager och varje variant av ID-kod i märkningen hör ihop och kan bara registreras tillsammans på ett och samma föremål. Skulle man fördela märkningen mellan flera utombordsmotorer blir den inte giltig och inte heller överlåtningsbar.

Är RFID-transponder (Radio Frequency Identification) samma sak som en spårsändare?

Nej, en transponder är ett passivt mikrochips som finns i olika storlekar och format. Den avläses med hjälp av en skanner och visar då sin unika kod som finns elektroniskt kodat.

Behöver man byta batteri på en RFID-transponder?

Nej, eftersom den är passiv behövs inga batteribyten eller underhåll.

Kan jag placera RFID-transpondern på andra ställen än bland motorns kablar?

RFID-transpondern är tänkt att sitta skyddad bland kablarna då den inte är helt vattentät. Placering utanför motorkåpan kan leda till att den med tiden blir obrukbar pga. påverkan av väder.

Kan jag använda överbliven MärkDNA med mikropunkter till att märka andra föremål än min utombordsmotor?

Nej, DNA-koden, mikropunkterna och ID-dekalkoderna, transpondern, samt QR ID-koden är knutna till just din Utombordsmotor-märkning. All märkning av andra föremål kommer inte att kunna knytas till dig som ägare.

Hur kan ID-dekalens nummer synas även om den har avlägsnats?

Den unika ID-koden syns även om dekalen olovligen har avlägsnats, då man vid appliceringen penslar en permanent UV-etsning i det perforerade ID-numret på dekalen. Numret blir då synligt för polisen i ljuset av en UV-lampa.

Kan vem som helst få reda på en ägare till en utombordsmotor genom att skanna QR-koden?

Nej, endast polisen har tillgång till ägarregistret, men alla kan skanna QR-koden för att se om utombordsmotorn är anmäld stulen.

Tillkommer det några års- eller abonnemangsavgifter?

Nej, alla registeravgifter ingår i engångspriset av märkningen.

Kan jag överlåta märkningen om jag säljer utombordsmotorn?

Ja, det går bra. Köparen betalar en överlåtelseavgift på 150 kr. och blir då registrerad som ny ägare.

SSF Bilrutemärkning

Går det att märka rutorna utomhus i minusgrader?

Nej, det måste vara plusgrader för att märkningen ska fästa. Ett tips är att vintertid göra märkningen i ett garage eller i en ”gör det själv-hall”.

Kan jag välja att etsa bilens chassinummer istället för reg. nr?

Märkningen på schablonerna börjar alltid med ett S för Sverige. Efter det kan man stansa sex valfria siffror eller tecken, utom å, ä, ö.

Kan jag märka på plastglas eller på metall?

Nej, etsvätskan fungerar bara på glas.

Kan jag ångra märkningen och sudda ut den?

Nej, märkningen är permanent.

Skyltar och dekaler

Får jag köpa era skyltar eller dekaler om jag inte har er DNA-märkning?

Vi säljer endast dekaler och skyltar till kunder som är registrerade DNA-märkningskunder.

Kan jag köpa Grannsamverkanskyltar av er?

Skyltar, dekaler och foldrar till Grannsamverkan är gratis och kan beställas från din lokala Grannsamverkanspolis.

Får jag trycka upp egna skyltar mer SSFs eller Grannsamverkans logga på?

Nej, du får inte tycka upp egna skyltar med SSFs logga. Grannsamverkansloggan får ej användas utan att fråga Samverkan om brott om lov.