Hur kan vi hjälpa till?

Över en halv miljard lösenord på drift

– SSF Stöldskyddsföreningen storsatsar mot digitala brott

I måndags gick SSF Stöldskyddsföreningen ut med en omfattande kampanj för att hjälpa allmänheten att förstå konsekvenserna av alltför svaga lösenord. Lösenordskampanjen är starten på en mycket större satsning på att bekämpa digitala brott i Sverige. Kampanjen och de kommande satsningarna går under konceptet ”Är du säker?” där vi vill att den enskilde ska tänka innan det görs något på internet. 

Lösenordet är det sista skyddet för att hindra kriminella från att komma åt de viktigaste uppgifterna som finns lagrade i den digitala världen. Det kan vara företagshemligheter, bilder, kontonummer eller annat som man absolut inte vill att någon annan ska ta del av. De flesta intrång sker genom att man kommit åt ett lösenord som använts till flera olika konton eller att det är för svagt. 

– När det gäller lösenord så ska man tänka lång mening, istället för ett kortare lösenord med komplicerade tecken som man glömmer lätt. Vid en attack är fler tecken till antal mycket svårare att kryptera upp. Mailkonto skall alltid ha ett helt eget lösenord, säger Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen

Förra året polisanmäldes cirka 240 000 digitala brott och enligt sidan haveibeenpwned.com som används för att testa om e-postadresser blivit hackade så har nu 572 611 621 lösenord exponerats genom olika dataintrång. Om ett lösenord blivit hackat så kan det användas i brottsliga syften för att ta över den drabbades digitala liv och även orsaka stor ekonomisk skada. 

Kampanjen är det första steget i en stor satsning där SSF kommer att uppmärksamma olika typer av digital brottslighet, dess konsekvenser men framförallt vad man som enskild person eller företagare kan göra för att minska riskerna för att utsättas för just den typen av brott.

– Successivt under hösten och vintern kommer initiativ från SSF att lanseras såsom kampanjer, produktmärkning, bedrägeri-helpdesk, utbildningar som gör svenskarna och svenska hem tryggare mot digital brottslighet. Vårt arbete mot digitala brott görs bl.a. i samarbete med Polisen, MSB och andra organisationer i Sverige, avslutar Thomas Brühl.

Våra viktigaste tips kring lösenord
• Lämna aldrig ut dina lösenord till någon
• Använd långa lösenord, helst en lösenordsfras som är lätt att minnas
• Använd olika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster
• Aktivera tvåfaktorinloggning där det går
• Använd om möjligt en lösenordshanterare

Läs mer om SSFs kampanj för att öka medvetenheten om lösenordets betydelse här.


Länk till Have I been pwned där man kan skriva in sin e-postadress för att se om den blivit hackad. Där har vi hämtat uppgifterna om antalet hackade lösenord.


Listan på de vanligaste lösenorden är hämtad från Internetstiftelsens rapport ”Lösenord för alla”