Investeringsbedrägerier

Publicerad: juni 26, 2019 (Senast uppdaterad september 16, 2019)

”Investera pengar hög avkastning” ger mer än en halv miljon träffar på Internet. Var uppmärksam! Det kan röra sig om organiserat investeringsbedrägeri. Ett problem som blir vanligare.

Investeringsbedrägerier är när bedragare vill att du ska investera i exempelvis något företag som inte existerar, inte har något värde, har lägre värde än utlovat eller är väldigt svårt att värdera, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen.

Så här går det till

Det dröjer ofta innan personer förstår att det är just ett investeringsbedrägeri som de har blivit utsatta för. Bedragarna arbetar metodiskt och över lång tid. Inte sällan lurar de brottsoffren att investera vid flera tillfällen.

Inleds ofta med oväntad kontakt

Första fasen är att försäljningsfasen inleds med en ofta oväntad kontakt. Bedragaren testar intresset, samlar information om kunden och skapar en relation. Kunden får ett till synes professionellt bemötande och efter en tid kommer investeringsförslagen – med utlovad snabb och hög avkastning. Bedragarna är uthålliga och detta kan pågå under lång tid. När brottsoffret väl investerat får hen information om en positiv kursutveckling och det är alltid köpläge.

Erbjuder personen att sälja till ett förmånligt pris

Ett typiskt upplägg för återköpsfasen är att en annan mäklarfirma ringer upp brottsoffret och erbjuder personen att sälja eller byta sina aktier till ett förmånligt pris. Bedrägeriet går här ut på att försöka lura kunden på pengar för en påstådd avgift som är förknippad med försäljningen.

Företagen försvinner

I fas tre, räddningsfasen, blir brottsoffret dubbelt utsatt. När hen börjar ana oråd och vill ta ut sina placerade pengar så går företaget inte längre att nå. Då kontaktas brottsoffret av en person som erbjuder sin ”hjälp” med att få tillbaka pengarna – mot en avgift.

Några tips och varningssignaler från Finansinspektionen (FI)

• Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, så är det nog så.
Var skeptisk till försäljare som kontaktar dig på telefon och i synnerhet på kvällstid och försöker sälja investeringar.
• Kontrollera om företaget har de tillstånd som behövs. På FI:s hemsida finns även en varningslista över företag som inte har nödvändiga tillstånd.
• Se till att du förstår vad du investerar i. Det kan vara svårt som vanlig konsument. Det vanligt att den utsatta inte kontrollerar företaget förrän efter de redan gjort sin initiala investering. Ofta pressar försäljaren till snabba beslut, just för att köparen inte ska hinna göra en mer grundlig kontroll.

Har du blivit utsatt för ett investeringsbedrägeri? Det här ska du tänka på när du polisanmäler brottet. Polisens tips.

Rekommenderade guider