Hur kan vi hjälpa till?

Båt

Publicerad: juli 2, 2019 (Senast uppdaterad september 21, 2023)

Det stjäls runt 2 000 båtar årligen och stölder av båtmotorer har ökat under vinterförvaringen. Läs våra tips som gör det svårare för båttjuven.

Båtar stjäls från bryggor, hamnar och båtklubbar och under vinterförvaringen finns det tjuvar som specialiserar sig på att stjäla båtmotorer.

Det tar bara några minuter för tjuven att stjäla GPS och annan elektronisk utrustning ur en båt. Lika snabbt fraktas båten eller båtmotorn iväg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde.

Vid stöld av hela båtar handlar stölderna om beställningsjobb och ofta lämnar den stulna båten landet snabbt efter stölden, både Polis och Larmtjänst uppskattar att över hälften av stölderna försvinner utomlands. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige.

Åtgärder

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider.
  • Töm båten själv. Lämna inte stöldbegärlig utrustning och värdesaker kvar i båten.
  • Placera båtarna på uppställningsplatsen så att stölder försvåras och se om ni kan förlänga vaktgången under sen höst och tidig vår.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt och utrustning bör märkas med Märk-DNA och kan med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr. Kontrollera att systemet uppfyller kraven i normen SSF1073.
  • Utombordsmotorer kan/bör gärna märkas i flera lager, där t.ex. MärkDNA, ID-dekaler och UV-etsning kan ingå.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
  • Förvara gärna din båtmotor inlåst under vintern. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Läs mer om Båtsamverkan här!

Tips när du ska köpa begagnat

Var noggrann när du köper en begagnad båt eller båtmotor. Skulle den vara stulen riskerar du att få återlämna den utan att få tillbaka köpeskillingen. Du kan inte längre hävda att du har köpt något i god tro. Kontrollera med Larmtjänst eller polisen om båten finns med i registret över stulna båtar. Följ den här checklistan.

 

Märk och gör båt och delar identifierbara

Idag stjäls förutom båtmotor och båt många drev, växelhus och båttrailrar. En anledning är att de är näst intill omöjliga att identifiera. Ett bra tips är att märka dessa delar, men även att märka elektronisk utrustning, med SSF DNA-märkning.

Det stjäls också en hel del bensindunkar som är väldigt svåra att identifiera. För att underlätta identifiering bör dunkarna märkas med en väl synlig och varaktig märkning.

Förse även båten med namnskylt – både synlig och osynlig. Gör något unikt med din båt. Då blir den lättare att identifiera och återfinna.

Använd rätt lås

Lås fast båten med godkänt hänglås och kätting i lägst klass 2, om båten väger under 200 kg. Båtar över 200 kg ska låsas med godkända hänglås och kätting i lägst klass 3. Båtens stävögla ska även vara av motsvarande klass som hänglåset och kättingen.

Utombordsmotorn ska låsas med godkänt båtmotorlås eller med hänglås och kätting i klass 3. Försök att i den mån det går, låsa fast båten i ett fast föremål. Du kan ex. dra kättingen runt bryggan och låsa fast den med hänglås i stävöglan. Lås inte fast den i en lätt demonterbar bryggring.

Lås båttrailer med ett certifierat kulhandskelås. Om eller när båten står på en båttrailers ska båten och motorn vara låsta och trailers ska vara låst med ett certifierat kulhandskelås eller med ett hänglås och kätting i klass 3.

Min båt står på en släpvagn. Hur ska jag låsa släpvagnen för att försäkringen ska gälla?
Svar: Lås släpvagnen med ett godkänt kulhandskelås.

Hur ska jag låsa fast min båt och min båtmotor, så att jag får ut något från min försäkring om den skulle bli stulen?
Svar: Båten låser du fast med ett hänglås och kätting i lägst klass 3 om båten väger över 200 kg, väger båten under 200 kg låser du den med hänglås och kätting i lägst klass 2. Båtmotorn låser du med ett godkänt båtmotorlås.

Vilka båtlarm är godkända?
Svar: För närvarande finns inga rekommenderade båtlarm. I vissa fall kan det vara möjligt att använda billarm också för båtar. För större båtar kan också spårsändare vara ett effektivt alternativ.

Rekommenderade guider