Så skyddar du båten mot stöld

Publicerad: december 1, 2023 (Senast uppdaterad maj 21, 2024)

När mörkret faller på och närvaron vid bryggor och båtklubbar minskar kan tjuven arbeta mer ostört. Du som båtägare eller båtklubb kan tillsammans vidta åtgärder för att försvåra för tjuven. Men det är även viktigt att se till att själv tömma båten på värdefull utrustning när du inte använder båten om du inte vill att tjuven ska hinna före.

Samverka för att förhindra stöld

Båtstölder är ofta beställningsjobb, och stulna båtar lämnar ofta landet mycket snart efter att stölden ägt rum. Även båtmotorer och utrustning hamnar i många fall utomlands, eller på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

Det mest effektiva sättet att förhindra stölder är att ha en aktiv Båtsamverkan, ett utvecklat koncept för som innebär att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och uppmärksammar varandra på vilka som rör sig i området. Ju fler båtgrannar ni är som kan se om varandras båtar, är uppmärksamma på vilka som rör sig i området och upptäcker eventuella brott eller en skador, desto större chans har ni att förhindra stölder.

Förvara båten säkert under vintern

Det finns vissa regler för hur och var du kan förvara din båt under vintern för att försäkringen ska gälla om tjuven eller olyckan skulle vara framme. Till exempel kräver en del försäkringsbolag att utombordsmotorer under 50 hk är fastlåsta med ett lås som är certifierat och godkänt av SSF, och om du placerar båten på tomten och ställer den närmare tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannarnas godkännande.

Stöldskyddsmärk utombordsmotorn

SSF Utombordsmotor-märkning är en märkning speciellt anpassad för utombordsmotorer som innehåller flera olika lager och tekniker av märkning. Här ingår till exempel märkning med UV-etsning och ID-dekaler, en transponder och DNA-märkning som penslas på motorns alla delar. Märkningen registrerar du tillsammans med dina personuppgifter i en internationell databas vilket gör den spårbar för polisen världen över. Tydliga varningsdekaler varnar potentiella tjuvar om den avancerade märkningen, vilket kan ha en avskräckande effekt.

Tips när du ska köpa begagnat

Var noggrann när du köper en begagnad båt eller båtmotor. Skulle den vara stulen riskerar du att få återlämna den utan att få tillbaka köpeskillingen. Du kan inte längre hävda att du har köpt något i god tro. Kontrollera med Larmtjänst eller polisen om båten finns med i registret över stulna båtar. Följ den här checklistan.

Använd rätt lås

Lås fast båten med godkänt hänglås och kätting i lägst klass 2, om båten väger under 200 kg. Båtar över 200 kg ska låsas med godkända hänglås och kätting i lägst klass 3. Båtens stävögla ska även vara av motsvarande klass som hänglåset och kättingen.

Utombordsmotorn ska låsas med godkänt båtmotorlås eller med hänglås och kätting i klass 3. Försök att i den mån det går, låsa fast båten i ett fast föremål. Du kan exempelvis dra kättingen runt bryggan och låsa fast den med hänglås i stävöglan. Lås inte fast den i en lätt demonterbar bryggring.

Lås båttrailer med ett certifierat kulhandskelås. Om eller när båten står på en båttrailers ska båten och motorn vara låsta och trailers ska vara låst med ett certifierat kulhandskelås eller med ett hänglås och kätting i klass 3.

Vanliga frågor och svar

Min båt står på en släpvagn. Hur ska jag låsa släpvagnen för att försäkringen ska gälla?
Svar: Lås släpvagnen med ett godkänt kulhandskelås.

Hur ska jag låsa fast min båt och min båtmotor, så att jag får ut något från min försäkring om den skulle bli stulen?
Svar: Båten låser du fast med ett hänglås och kätting i lägst klass 3 om båten väger över 200 kg, väger båten under 200 kg låser du den med hänglås och kätting i lägst klass 2. Båtmotorn låser du med ett godkänt båtmotorlås.

Vilka båtlarm är godkända?
Svar: För närvarande finns inga rekommenderade båtlarm. I vissa fall kan det vara möjligt att använda billarm också för båtar. För större båtar kan också spårsändare vara ett effektivt alternativ.

Tips för att hålla båttjuven borta

  • Starta eller delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider.
  • Placera båtarna på uppställningsplatsen så att stölder försvåras.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten eller vid båtklubben.
  • Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och installera spårsändare.
  • Förvara gärna din båtmotor inlåst under vinterhalvåret. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Töm båten från sådant som är stöldbegärligt.
  • Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Upprätta ett båtkort med alla uppgifter på din båt, exempelvis båtmotor, utrustning och märkning så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Rekommenderade guider