SSF 200 ute på remiss – påverka arbetet du också

Mats Moberg, tf normchef SSF Stöldskyddsföreningen.

Kommer du och din verksamhet i kontakt med skyddsklasser? Då behöver du ha koll på att normen SSF 200, som reglerar inbrottsskydd för byggnader och lokaler, just nu är ute på remiss och väntas komma i en ny utgåva under våren 2024. Nu uppmuntrar SSF alla intresserade aktörer att vara med och påverka genom att delta i remissrundan.

SSF 200 är omfattande och beskriver tre olika skyddsklasser inom inbrottsskydd gällande exempelvis dörrar, fönster, väggar, tak och golv.

– Det är en viktig norm som används av många olika aktörer, bland annat arkitekter, försäkringsbolag, myndigheter, byggherrar, projektörer och installatörer, berättar Mats Moberg, projektledare vid SSF:s normverksamhet.

Gediget förarbete

Den senaste utgåvan publicerades 2015, och efter ett gediget förarbete med tre arbetsgrupper och en styrgrupp, finns ett förslag på en ny utgåva av SSF 200 som nu går ut på remiss. Mats Moberg berättar om några av förslagen.

– Vi har uppdaterat referenser och definitioner, och avsnittet väggar har helt gjorts om och förtydligats. Även tabeller har uppdaterats och gjorts om, och samtliga kravavsnitt har kompletterats och förtydligats.

Arbetet har varit både tekniskt och fysiskt, till exempel har det genomförts prov av fysiska väggar.

– Vi byggde ett antal väggar och provade bland annat olika material, reglar och skruvmetoder. Detta gav oss värdefull information om hur olika väggar kan stå emot inbrottsförsök, vilket sedan har legat till grund för viktiga ändringar i normen, berättar Mats.

Var med och påverka

Innan den reviderade SSF 200 publiceras är den ute på remiss för att ta in viktiga synpunkter från olika aktörer, och många aktörer har redan lämnat intresse. Du som är aktiv inom detta område har nu möjlighet att vara med och påverka genom att lämna remissvar.

– Vi eftersträvar alltid konsensus när vi arbetar med våra normer. Remissarbetet utgör därför en viktig del av processen och vi uppmuntrar alla aktörer som är intresserade att delta i arbetet genom att anmäla sig så att de kan lämna synpunkter. Det hjälper oss att se till att normen är relevant och användbar för alla aktörer, understryker Mats Moberg.

Vill du också delta? Fyll i formuläret via denna länk, sista dag att lämna remissvar är den 4 mars 2024.