Delta i remisser!

Publicerad: februari 4, 2022 (Senast uppdaterad april 19, 2024)

Remisser ger allmänheten möjlighet att påverka hur våra normer utformas. Innan nya normer publiceras ges du möjlighet att lämna synpunkter. Genom att delta i remisser kan du vara med och säkerställa att normerna är anpassade till allas behov och i förlängningen bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället för privatpersoner, verksamheter och egendom. Dina synpunkter är därför viktiga för oss!

Är du intresserad av att ta del av en remiss? Kontakta Anna Bennetter, normansvarig på SSF via formuläret nedan. Nedan ser du även vilka normer som just nu är ute på remiss.

Pågående remisser

prSSF 1092 utgåva 2 Mekaniska lås för fast montering – Klassning, krav och provning
Sista svarsdatum: 2024-05-17

prSSF 1073 Sök och spårsystem
Sista svarsdatum: 2024-05-22

Delta i remisser