Hur kan vi hjälpa till?

Så vinterförvarar du båten säkert

Hur förvarar du egentligen båten på ett sätt som är säkert både ur hållbarhets- och stöldsäkerhetssynpunkt? SSF har de bästa knepen!

1) Rengör ordentligt
Om du inte håller din båt ordentligt ren är risken mycket större att den råkar ut för mögel, ohyra eller rost. Passa på inför vintersäsongen att noga polera ytan på både skrov och däck, desinficera alla vattentankar och använd högtrycksspruta för att spola bort alger. Se också till att ta hem alla lösa dynor och övriga prylar från båten för att minska risken att de sprider mögel under vintern.

2) Läs på reglerna för vinterförvaring
Det finns vissa regler för hur och var du kan förvara din båt under vintern för att försäkringen ska gälla om tjuven eller olyckan skulle vara framme. Till exempel kräver en del försäkringsbolag att utombordsmotorer under 50 hk är fastlåsta med ett lås som är certifierat och godkänt av SSF, och om du placerar båten på tomten och ställer den närmare tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannarnas godkännande. Undvik onödiga och dyrköpta misstag och kolla hellre med försäkringsbolaget en gång extra!

3) Använd rätt täckning
Om du har kvar din båt utomhus är rätt presenning grunden för att den ska klara sig igenom de kalla månaderna. Börja med att se till att täckningen är tillräckligt stor, varken snö eller vatten ska ha en chans att komma in till båten, och spänn den därefter så hårt som är absolut möjligt (för extra säkerhet kan du hänga någon form av tyngd i presenningen).

4) Kolla till båten ofta

Självklart vill du hålla koll på båten även under vintern. En sak du kan göra är att starta Båtsamverkan, som är en typ av grannsamverkan men med fokus på era vattenburna fordon. Du och dina båtgrannar ser om varandras båtar, är uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar vilka registreringsnummer som finns på båtarna i krokarna. Ju fler ni är som kan upptäcka ett eventuellt brott eller en skada, desto större chans har ni att åtgärda den.


5) Stöldskyddsmärk utombordsmotorn

SSF Utombordsmotor-märkning är en märkning speciellt anpassad för utombordsmotorer och innehåller flera olika lager och tekniker av märkning. Här ingår till exempel märkning med UV-etsning och ID-dekaler, en transponder och DNA-märkning som penslas på motorns alla delar. Märkningen registrerar du tillsammans med dina personuppgifter i en internationell databas vilket gör den spårbar för polisen världen över. Tydliga varningsdekaler varnar potentiella tjuvar om den avancerade märkningen, vilket kan ha en avskräckande effekt.

Läs mer om stöldskyddsmärkning av utombordsmotorn här