Samverkan är nyckeln till cybersäkrare liv och företag

I vårt arbete för att förebygga digitala brott har det gångna året varit fantastiskt. Lanseringen av tjänsten säkerhetskollen.se är ett exempel på initiativ som tagit oss framåt. En annan milstolpe är etableringen av den Digitala varningsgruppen, där närmare 40 viktiga organisationer – både företag och myndigheter – samverkar. Därutöver har vi introducerat SSF Kunskapscenter och en ny norm för IoT. Det är därför med stolthet jag ser tillbaka på resultatet av den rapport vi på SSF tog fram i samband med att jag började som vd.

Rapporten syftade till att redogöra för hur kunskapen och samordningen i samhället såg ut i frågor som berör preventiva åtgärder för att minska risken för digitala brott. Det entydiga svaret, efter intervjuer med ett stort antal experter och beslutsfattare, var att det pågick en del arbete i de här frågorna men att samordning och synergieffekter.

Några av slutsatserna var:

  • De statliga aktörerna mäktar inte med.
  • Ingen annan aktör arbetar idag strukturerat med detta.
  • Som neutral part kan SSF bli den ledande aktören och driva på för att höja medvetandegraden hos allmänhet och företag via informationskampanjer.

För att motverka digital brottslighet krävs alltså ett omfattande samarbete mellan det privata och det offentliga. Vi behöver gemensamt samla våra resurser, både till tid och innehåll. Den slutsatsen var startskottet för vårt arbete för att förebygga digitala brott.

Vi har nått en bra bit på väg men det finns väldigt mycket mer att göra där vi ser möjligheter till samarbeten med ännu fler aktörer än vad vi har. Ska vi exempelvis nå full effekt av vår nyligen lanserade IoT-norm krävs att vi bygger relationer med både producenter, konsumentorganisationer och konsumenter för att nå ut med kunskap om behovet av säkra produkter. Nästa steg inom det området är att bygga kunskap för att inte bara göra hemmet utan även andra typer av fastigheter säkrare.

Ett samarbete som vi redan nu kommer att göra är att stödja och lyfta fram identifieringstjänsten som erbjuder ett sätt att drastiskt minska risken för telefonbedrägerier (vishing). Med tjänsten kan företag, myndigheter och andra organisationer ringa upp allmänheten och identifiera sig. Tjänsten kommer att vara ett viktigt verktyg i den brottsförebyggande verksamheten.

Vi bryter nu ny mark genom att lansera digitala äkthetsbevis, True cert, som ett sätt att verifiera sin utbildning. Syftet är att öka säkerheten och värdet i arbetsdokument som kan användas vid kontroll av nytillsättning och rekryteringar vid arbetstillfällen. Papperskopior och betyg är lätta att förfalska inför en tillsättning av en arbetsroll och därför är det enklare att kontrollera dessa digitalt via en säker källa som bygger på block chain-teknik.

Förra året lanserade SSF Säkerhetskollen som en heltäckande tjänst för information om digitala brott. Lanseringen riktade sig till allmänheten med funktioner som rådgivning, varningar om pågående brottsförsök och möjlighet att ge tips. Nu lanserar SSF även en företagsdel på Säkerhetskollen. Företagsdelen har både inriktning mot att minska risken för intrång i IT-systemen och att ta fram information om företagsbrott och hur du som företagare kan förebygga dessa. Erfarenheterna och innehållet kommer förutom SSF vanliga rådgivningsarbete även från SSF samarbete med MSB kring cybersäkerhetsnormen SSF 110 som avhandlar åtgärder för att förebygga intrång i IT-system.

Jag ser fram emot en spännande höst där jag hoppas få chansen att möta många er fysiskt och där vi kan tala om hur vi kan samarbeta för att minska risken för digital brottslighet och öka cybersäkerheten i samhället. Samverkan är trots allt nyckeln till cybersäkrare liv och företag.

Ledare av Thomas Brühl ur tidningen Tryggare Samhälle.