Stöldskyddsföreningen bryter ny mark för digitala äkthetsbevis

Nu lanserar Stöldskyddsföreningen SSF ett nytt sätt att verifiera sin utbildning. Syftet är att öka säkerheten och värdet i arbetsdokument. Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer och det gäller också vid nytillsättning och rekryteringar vid arbetstillfällen. 

I mer än 50 år har Stöldskyddsföreningen genomfört säkerhetsutbildningar som ger praktiska verktyg för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Nu kan utbildningsdeltagarna dessutom få ett digitalt och modernt diplom att visa upp för sina utbildningar hos Stöldskyddsföreningen.

Diplomet bygger på en säker blockchain-metod. Det är en robust databas som lagras i många kopior, som gör det svårt att manipulera originaldokumentationen. Det gör att du kan lägga ut ditt Diplom på arbetsnätverk som exempelvis LinkedIn. Första ut i denna lansering är diplomen för de som genomfört utbildningen Diplomerad Säkerhetschef, en viktig grupp som verkligen behöver kunna styrka och bekräfta sin säkerhetskompetens. Genom True och SSF så kan säkerhetschefer på ett tillförlitligt sätt visa sina arbetskontakter att man har genomgått utbildningen Diplomerad Säkerhetschef hos Stöldskyddsföreningen.

-Nu tar vi diplomen in i framtiden, menar säkerhetsexperten Tomas Devenyi. Den blivande arbetsgivaren kan enklare kontrollera intygets ursprung och äkthet, vilket ju är av extra vikt när det handlar om säkerhet i allmänhet och säkerhetsutbildningar i synnerhet, påtalar han vidare.

Det är svårt för arbetsgivaren att göra efterkontroller när det gäller betyg och intyg. Papperskopior och betyg är relativt lätta att förfalska inför en tillsättning av en arbetsroll och därför är det enklare att kontrollera dessa digitalt via en säker källa.  När allt fler bedrägerier gäller pappersdokument, så handlar det om att kunna visa upp tillitsfulla dokument vid en arbetsintervju. Som ett led i att försvåra dessa bedrägerier så kommer nu digitala diplom som är svårare att manipulera