Hur kan vi hjälpa till?

SSF driver tjänsten säkerhetskollen.se där man får råd och tips om hur man kan förebygga digitala brott

sakerhetskollen.se kan man bla testa om en e-postadress varit exponerad i någon dataläcka. Av de 45 000 adresser som testats har 22 500 varit exponerade i någon läcka.

Det förekommer ett stort antal intrång i olika databaser runt om i världen för att få tag på personliga uppgifter som kan användas i kriminellt syfte. Det kan vara kortuppgifter som sen används för att handla på olika e-handelssajter eller användarnamn och log in till olika konton som sen används för exempelvis dataintrång. Enligt den välrenommerade sidan haveibeenpwned.com, hade fram till slutet på maj mer än 11 miljarder konton blivit exponerade i någon läcka. Av dem hade mer än 200 miljoner blivit exponerade på exempelvis Darknet och alltså på så sätt också blivit lättåtkomliga för kriminella.

Idag är ofta kontouppgifter krypterade med olika krypton men det gäller tyvärr inte alla. Har e-postadressen blivit exponerad finns det också en risk att man kommer åt andra uppgifter eftersom e-postadressen oftast används som användarnamn.


– Gå in och testa era e-postadresser på säkerhetskollen.se för att se om den blivit exponerad. Har den det så se till att byta lösenord på det exponerade kontot, och på alla andra konton också där man eventuellt fleranvänt lösenordet.

säger Per Klingvall, rådgivningschef på SSF.

Testar man sitt lösenord på säkerhetskollen. se så får man omedelbart reda på om den funnits i någon läcka och vilket konto som blivit exponerat. Där får man även förslag på åtgärder som man ska vidta för att undvika att någon kan använda kontot.