Stölder i skolan ökar – tips på hur du skyddar dig

Under 2022 anmäldes 5 166 stölder i skolor och fritidshem, vilket motsvarar cirka 430 stölder i månaden. Det är en ökning med 12,7 procent jämfört med året innan. Föräldrar och försäkringsbolag tvingas betala stora summor för att ersätta de stulna värdesakerna. Antalet anmälningar ser olika ut i olika regioner.

När skolorna startar efter sommarlovet är det många elever som har med sig värdesaker till skolan så som, cyklar, mobiltelefoner, bankkort, datorer, märkeskläder och andra värdesaker. Förutom att värdesakerna är stöldbegärliga är de även lätta att tappa bort eller glömma kvar på olika platser under dagen.

Att behöva byta lås till hemmet på grund av borttappade eller stulna nycklar, ersätta stulna värdesaker såsom teknikprylar är både kostsamt och tidskrävande. För en elev som blivit av med sin skoldator påverkas skolarbetet i väntan på att den gamla ska ersättas samt risken att gjorda arbeten går förlorade. 

– Det är viktigt att prata med sina barn och ungdomar om vad som är stöldbegärligt och informera om vad man ska tänka på. Dels för att öka medvetenheten hos unga om risken att bli av med sina saker, och dels för att få in ett brottsförebyggande tänk, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Tips för att minska risken för stölder

Det finns flera bra saker att tänka på som minskar risken att bli av med värdesaker, och framförallt ökar chanserna att få tillbaka dem igen:

  • Skaffa en nyckelbricka till barnets nycklar. På så sätt kan nycklarna återfås om de tappas bort.
  • Lägg inte värdeföremål, betalkort eller pengar i väskan – dessa ska bäras nära kroppen för ökad uppsikt. Lämna heller inte värdesaker i skolans skåp, omklädningsrum, eller hängande i korridoren på grund av stöldrisken. Ta med värdesakerna in i klassrummet eller gymnastiksalen.
  • Märk barnens dyra kläder, exempelvis märkeskläder, med namn.
  • Lär barnen att låsa fast cykeln i ramen i ett fast föremål med ett certifierat lås.
  • Läs tillsammans med dina barn om säkerhet på nätet för att minska risken att de utsätts för bedragare på sociala medier på www.säkerhetskollen.se

Fler tips om stölder i skolan hittar du här.