Stoppar låsen tjuven

32 % har inte eller vet inte om de har ett certifierat lås på sin ytterdörr visar den Demoskopundersökning som SSF låtit göra. Men spelar det verkligen någon roll vilket lås man har? Tar inte tjuven sig in oavsett lås?

Ett certifierat lås är testat enligt de normer som är framtagna för att låset ska klara så mycket påverkan som möjligt. Det i sin tur gör att det tar längre tid för tjuven att ta sig in i hemmet, vilket ökar risken för tjuven att bli upptäckt.

Vill en tjuv ta sig in så gör den det, men ju längre tid tjuven måste kämpa för att ta sig in desto större är risken att grannar hör och ser vad som pågår och kan larma polisen, säger Lina Nilsson SSF Stöldskyddsföreningen.

Lina Nilsson SSF Stöldskyddsföreningen.

Det blir allt vanligare med digitala lås, många väljer det för att de upplever dem enkla och praktiska då det är lätt att byta kod och det finns möjlighet att dela ut koder till andra och inte behöva bry sig om nycklar. Men tyvärr finns få certifierade digitala lås på marknaden i dag. De som finns har ofta bra digitala lösningar men låset som sådant håller inte måttet.

För att vara på den säkra sidan att du har rätt lås för just din dörr bör du anlita en certifierad anläggarfirma eller fråga en auktoriserad SLR-ansluten låssmed. På Stöldskyddsföreningens hemsida kan du även se om ditt lås är certifierat eller inte, säger Lina vidare.

Lina Nilsson, SSF Stöldskyddsföreningen

SSF:s tips

• Se till att ha certifierade lås på dörrar, fönster och altandörrar.
• Byt alltid lås när du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior som kan var på drift.
• Se till att nycklar du bär på dig inte går att härleda till din bostad.
• Göm aldrig nycklarna i närheten av huset. Tjuven vet var hen ska leta.
• Glöm aldrig bort din egen säkerhet vid t ex brand, se till att det alltid går att utrymma!

Läs mer om certifierade lås

För mer information kontakta:
Lina Nilsson, Rådgivningsexpert, SSF Stöldskyddsföreningen, 070-981 65 72, [email protected]