Dörrar och lås

Publicerad: juni 26, 2019 (Senast uppdaterad december 14, 2023)

Tjuvar är uppfinningsrika och använder inte alltid dörren för att ta sig in i bostaden. Med ett bra säkerhetsskydd för dina fönster, källarfönster, altan- och entrédörrar kan du effektivt hindra ett inbrott.

Tänk som en tjuv

Hur skulle du göra för att bryta dig in hos dig själv? Vilka är de svagaste punkterna i ditt hem? Genom att ta på dig ”tjuvens glasögon” är det lättare att se vad du behöver börja med för att göra ditt hem ännu lite säkrare. När du använder provade och certifierade säkerhetsprodukter gör du livet svårare för eventuella inbrottstjuvar, och tryggare för dig.

Här följer några konkreta råd gällande dörrar och lås.

Elektromekaniska lås/ Digitala lås

Det blir mer och mer vanligt med elektroniska lås med koder mm och många väljer det för att de upplever dem enkla och bekväma genom att det är lätt att ändra kod och finns möjlighet att dela ut koder till andra. Många av de lås som finns på marknaden idag har funktioner som inte uppfyller kraven på ett provat och certifierat lås. Man bör därför kontrollera följande om man vill skaffa ett elektromekaniskt/digitalt lås.

Checklista för dörrlås

 • Kontrollera att låset är godkänt i minst klass 3 enligt SSF 3522 eller klass S3 enligt SSF 3523.*
 • Kontrollera i vilket utförande låset är certifierat. Det kan finnas funktioner som inte får aktiveras om låset ska uppfylla certifikatet för godkänd låsenhet.
 • Passar låset till dörren, kontrollera särskilt om du har en äldre dörr eller en gallergrind innanför dörren. OBS! Tänk på att man inte får byta lås på en klassad dörr hur som helst. Lägenhetsdörrar kan vara brand-/ljud- eller inbrottsklassade! Hör med din fastighetsägare innan byte.
 • Finns det möjlighet till service och reservdelar?
 • Ett lås som även testats och certifierats gällande funktion och slitage.
 • Ett lås som låssmeden känner till och kan serva om så behövs.
 • Ett lås avsett för nordiskt klimat.

*I vissa fall kan ett lås i klass 2A enligt SSF 3522 eller klass S2 enligt SSF 3523 vara lämpligare t.ex. om man har hemtjänst eller liknande. Men innan byte måste du kontrollera med fastighetsägare och/eller försäkringsbolag vad som gäller för just din dörr.

Lås i låsklass 2A har samma inbrottsskydd som ett lås i låsklass 3 men kräver ej behörig manövrering inifrån. Ett 2A lås kan öppnas med vred från insidan. Ett Klass 3 lås öppnas med nyckel eller kod från insidan.

Vad är en godkänd låsenhet?

Du kanske har hört uttrycket ”Godkänd Låsenhet”. Med godkänd låsenhet avses certifierade produkter enligt SSF 3522, lägst klass 3, som uppfyller sina respektive krav var för sig och som tillsammans ingår i låsenhet. I en godkänd låsenhet ingår:

• Låshus, cylinderlås eller tillhållarlås
• Elektromekaniska låshus (motorlås)
• Cylinder
• Elektromekaniska cylindrar
• Slutbleck
• Elektromekaniska slutbleck (elslutbleck)
• Förstärkningsbehör

OBS! detta ovan ingår även i ett lås klassat i låsklass 2A (samma inbrottsskydd men kan öppnas inifrån med vred).

För att veta vad du ska välja och vara på den säkra sidan, ska du alltid anlita en certifierad anläggarfirma eller minst en auktoriserad SLR-ansluten låssmed. Här kan du kolla om ditt lås är certifierat eller inte.

• Byt alltid lås när du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior eller koder som kan vara på vift.
• Se till att nycklar du bär på dig inte går att härleda till din bostad, använd nyckelbricka som är registrerade och som en upphittare upphittare kan lämna in till polisen eller lägga på postens brevlåda, så kommer den att kunna spåras till rätt ägare.
• Göm aldrig nycklarna i närheten av huset. Tjuven vet var hen ska leta.
• Glöm aldrig bort din egen säkerhet, vid t ex brand. Se alltid till att det även går att utrymma!

Checklista för dörrar

Certifierad säkerhetsdörr (inbrottsskyddande dörr) rekommenderas i första hand. Om du inte kan byta dörr, tänk då på följande:

 • Ingångar bör ha dörrar med certifierade lås.
 • Montera gärna brytskydd på dörren.
 • Se till att ha lås på fönster och altandörrar – framförallt om du bor på bottenvåning eller våning 1.
 • Installera en säkerhetsbrevlåda på insidan av dörren. Då kan inte tjuven se om det finns post eller använda brevinkastet med en låsslunga.
 • Installera en låsskåpa över vredet på insidan av dörren.

Fönster och altandörrar/fönsterdörrar är en av de vanligaste inbrottvägarna vid inbrott i villa, fritidshus samt lägenheter som ligger i markplan.
Certifierade lås, säkerhetsspanjolett och brytskydd är några av de åtgärder som försvårar för tjuven.

Lås till fönster

Montera godkända fönsterlås på alla fönster som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt. Har du många fönster eller om du har fönster som du sällan öppnar kan du skruva igen dem.

Lås till altandörr

Montera godkända lås på altandörrar och där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.
Altandörrens lås ska helst kompletteras med en säkerhetsspanjolett med hakregel och låsbart handtag.

OBS! Tänk även på i vilket skick fönstret eller fönsterdörren är! Ett fönster eller altandörr/fönsterdörr som är av äldre datum och/eller suttit oskyddat, utsatt för regn och sol, kan ha en bråkdel av ursprunglig hållfasthet kvar. Att montera ett certifierat fönsterlås med ett högt brytmotstånd på ett fönster, där fönsterkarmen bara har en bråkdel av ursprungligt brytmotstånd kvar, kan vara en dålig investering.

I dessa fall är det en bättre idé att investera i ett nytt fönster eller en ny fönsterdörr med integrerade och certifierade inbrottsskyddande produkter.

Med nya fönster/fönsterdörrar kan man, förutom ökat inbrottsskydd, även få en betydande påverkan på uppvärmningskostnaden och bullerdämpningen!

Vanliga begrepp för dörrar, dörrlås och fönsterlås

Det kanske vanligaste begreppet för lås till entrédörrar är ”godkänd låsenhet”. Vad det och andra begrepp betyder reder vi ut här:

Godkänd låsenhet

Med godkänd låsenhet avses certifierade produkter enligt SSF 3522, lägst klass 3, som uppfyller sina respektive krav var för sig och som tillsammans ingår i låsenhet. I en godkänd låsenhet ingår:
• Låshus, cylinderlås eller tillhållarlås
• Elektromekaniska låshus (motorlås)
• Cylinder
• Elektromekaniska cylindrar
• Slutbleck
• Elektromekaniska slutbleck (elslutbleck)
• Förstärkningsbehör

För vissa produkter, främst elektromekaniska, finns det begränsningar i funktionalitet för att uppfylla kraven för godkänd låsenhet. Det betyder att låsenheten är certifierad med vissa inställningar aktiverade.

Slutbleck (sitter monterad i karm)

Ska förhindra att låskolvens försegling kan hävas. Den del som skyddar den spärrande kolven ska inte gå lätt att demontera eller böja undan.

Förstärkningsbehör

Finns till både cylinderlås och tillhållarlås. En på dörren dubbelsidig stålplåt som förstärker dörrens konstruktion runt låset och ska monteras med genomgående skruvförband.

Bakkantsäkring

Skyddar dörren från att forceras från gångjärnssidan genom brytförsök eller att man försöker lyfta av dörren från dess gångjärn.

Låscylinder

Ett låshus manövreras via låscylindern. Låscylindern är själva ”koden” där du stoppar in din nyckel.

Tvåfunktionslås

Ett lås som har ett vred på insidan av dörren som kan ställas så låset inte går att öppna från insidan efter att man lämnat hemmet vilket försvårar möjligheten att föra ut stöldgods från boendet. Kallas även hemma/borta-låsning.

Tillhållarlås

Ett lås som man låser med nyckel från både in och utsidan av dörren. Kallas även i folkmun för polis- eller säkerhetslås. Vanligast idag är sju- och niotillhållarlås. Skillnaden är antalet tillhållare på insidan i låset, och kan avläsas genom att räkna antalet ”piggar” på nyckeln.

Hakregel

En hakregel är en låskolv som ser ut som en krok. Den hakar fast dörren i karmen för att försvåra uppbrytning vid låset.

Brytskydd

Brytskydd minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan. Brytskyddet skyddar hela dörrbladets springa mot karmen, inte bara vid låset.

Elektromekaniskt lås/kodlås

Du låser/låser upp dörren med hjälp av t.ex. kodbricka eller mobil. Låset ska vara godkänt i klass 3 för att uppfylla minimikravet för godkänd låsenhet.

Motorvred

En produkt utformat som ett elektroniskt vred, som du hänger/installerar på befintligt lås och som gör att du kan låsa upp dörren med hjälp av t ex en app i mobiltelefonen. Den erbjuder samma mekaniska säkerhet som ett lås med ett vred gör idag, då du behåller det befintliga låset i dörren, men innan du bestämmer dig kolla att det passar med dörren/befintligt lås eftersom det kan vara för stort för vissa dörrar och kontrollera vad som står i ditt försäkringsbrev. Omfattas du av särskilda låskrav och larmkrav framgår det av försäkringsbrevet och du ska då istället välja ett lås som uppfyller låsklass 3 enligt SSF 3522 (Godkänd låsenhet).
Det finns i dag inga av SSF rekommenderade produkter och inga av dessa produkter är provade mot SSF 3522.

Låsbegrepp – fönster och fönsterlås

Säkerhetsspanjolett

En säkerhetsspanjolett har hakregelkolvar som den vanliga spanjoletten saknar. En säkerhetsspanjolett i din altandörr är ett mycket bättre skydd än en vanlig spanjolettlåsning.

Hakregel

En hakregel är en låskolv som ser ut som en krok. Den hakar fast dörren i karmen för att försvåra uppbrytning vid låset.

Låsbart handtag

Låscylindern sitter integrerad i handtaget.

Brytskydd

Brytskydd minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan. Brytskyddet skyddar hela dörrbladets springa mot karmen, inte bara vid låset.

Hänglås och hänglåsbeslag

Du kan använda hänglås och hänglåsbeslag på flera olika sätt och i olika miljöer, ex. till skåpen i omklädningsrummet, källaren i flerfamiljshus eller till mopeden och båten. Hänglås och hänglåsbeslag med tillhörande normer delas in i olika klasser.

Låsen och beslagen delas in i fem hänglåsklasser (1-5) där hänglåsklass 1 är lägst. Ett lås i högre klass uppfyller alltid kraven i en lägre klass.

Exempel på användningsområden

Hänglåsklass 1

Invändig låsning av fönster, gym – och skolskåp.

Hänglåsklass 2

Låsning av källare- och vindsförråd i flerfamiljshus. Båtar som väger under 200 kg i kombination med rekommenderad kätting i klass 2 samt låsning av cykel.

Hänglåsklass 3

Invändig låsning av dörr, port och lucka. Låsning av moped och motorcykel samt båtar som väger under 200 kg i kombination med rekommenderad kätting i klass 3.

Hänglåsklass 4

Utvändig låsning av dörr, port och lucka.

Hänglåsklass 5

Speciellt krävande användningsområden.

Alternativ till säkerhetsdörrar och lås

Till vissa utrymmen och i vissa fastigheter passar det bättre att välja ett galler eller en gallergrind som alternativ till säkerhetsdörrar och lås.

Galler

Källarfönster är ofta placerade nära marken, på platser där en tjuv kan arbeta relativt ostört. Genom att installera fönstergaller försvårar du att någon kommer in via källaren.

Gallergrind

Om du bor i en gammal lägenhet, ex. en som är K-märkt, kan du som alternativ till en säkerhetsdörr montera en certifierad gallergrind innanför den ordinarie entrédörren. Du som bor i hyreslägenhet kan också installera gallergrind, utan hyresvärdens lov. Tänk på att du vid flytt måste återställa lägenheten som den var innan du installerade grinden, om inte kan du bli skadeståndsskyldig.

Rekommenderade guider