Storebror ser dig, men vad får han egentligen titta på?

Kamerabevakning – rätt hanterat ett smart sätt att höja säkerhetsnivån. Felhanterat? Hög risk att du aktualiserar storebrorsreferensen från George Orwells 1984 och dessutom får GDPR-konsekvenser att hantera.

Kommunal kamerabevakning och GDPR

Vad och vem får man egentligen spela in? När är det befogat att använda sig av kamerabevakning? Parallellt med att otryggheten i samhället ökar och brottsligheten utvecklas har även intresset för kamerabevakning skjutit i höjden. 

– Modern kamerateknik erbjuder goda möjligheter att kraftigt öka säkerheten för utvalda miljöer eller områden. Osäkerheten i hur man ska tolka GDPR och oron för juridiska felsteg är dock fortsatt stor i många organisationer, säger Maria Dahlstedt, utbildningsansvarig på SSF Stöldskyddsföreningen. 

Snabbrepris – kamerabevakning i Sverige

Det är Dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen som reglerar vår kamerabevakning. Sedan 2018 är det IMY, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är ansvarig tillsynsmyndighet och beviljar tillstånd för kamerabevakning. 

Det här med juridiken då? 

GDPR är inte bara de evinnerliga popup-cookieförfrågningar du klickar bort varje dag, utan även EU-förordningen som reglerar all personuppgiftsbehandling – inklusive kamerabevakning. Inom GDPR finns bestämmelser om de grundläggande principer, den rättsliga grunden och de registrerades rättigheter som sedan påverkar vad vi får och inte får spela in. Kamerabevakningslagen kompletterar sedan GDPR och reglerar vissa frågor om bevakning, där GDPR lämnat utrymme för nationella regler, exempelvis bestämmelser om tillståndsplikt för viss kamerabevakning. 

Larm och kamerabevakning

Att implementera kamerabevakning och inbrottslarm handlar om att förstå och kunna hantera lagar och regelverk samt även att ha kunskap i projektering och teknik och att hantera de praktiska, finansiella och strukturella frågor som dyker upp.  Under utbildningen Larm och kamerabevakning ges du möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning och inbrottslarm belysta. Lagar, regelverk och teknik är under ständig förändring och det är det viktigt att du håller dig uppdaterad, utbildningen tar bl a upp vad förändringarna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen innebär för dig som bedriver kamerabevakning.

Läs mer om utbildningen här.