Hur kan vi hjälpa till?

100 inbrott om dagen under semestern

Det begicks närmare 100 inbrott om dagen i bostad, fritidshus m.m. i Sverige under semestermånaderna jun-augusti förra året. Det var en ökning med 16 % jämfört med året innan men det varierar i regionerna. Värst utsatta var region Nord med en ökning på 47 % och minst utsatt var region Mitt med 3 %. 

Oavsett om man semestrar i Sverige eller utomlands är det viktigt att se över sitt hem inför semestern. Enligt den Demoskopundersökning SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra är 25 % av befolkningen oroliga för inbrott när det åker på semester. Närmare hälften gömmer dessutom sina värdesaker någonstans i hemmet i tron att sakerna inte ska hittas av tjuven vid ett eventuellt inbrott. Tyvärr vet de flesta tjuvar var vi gömmer våra värdesaker.
Att ha en aktiv Grannsamverkan är ändå det bästa sättet för att minska risken för inbrott i bostadsområdet.

– Jag rekommenderar alla delta aktivt i Grannsamverkan i sitt bostadsområde. Förutom att det minskar risken för inbrott och brott i området så ökar det dessutom trivseln mellan grannar. säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Det finns flera åtgärder att ta för att minska risken att utsättas för inbrott. Här är ytterligare några från Stöldskyddsföreningen inför semestern:
• Se till att ha certifierade lås på dörrar, fönster och altandörrar.
• Städa inte! Låt tjuven tro att du är hemma.
• Skaffa timers till belysningen inomhus.
• Skaffa låsskydd (kåpa) om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren.
• Installera ett säkerhetsskåp!
• Hjälp dig själv och dina grannar genom en aktiv Grannsamverkan.
• Skaffa digital brevlåda på [www.skatteverket.se]www.skatteverket.se så att inte tjuven ser i brevlådan att du inte är hemma.
• Lås in i förråd eller lås fast större värdesaker på tomten som gasoltuber, cyklar och utemöbler.

Läs mer om de polianmälda inbrotten i respektive region i bilagan.

Läs mer om hur du minskar risken för inbrott här