Hur kan vi hjälpa till?

40 inbrott om dagen under semestern

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) begicks närmare 40 inbrott om dagen i villa och lägenhet i Sverige under sommarmånaderna juli-augusti förra året. Cirka en tredjedel av de anmälda inbrotten begicks i Region Stockholm men även Region Syd och Region Bergslagen var något mer utsatta än resten av landet.

Oavsett om man semestrar i Sverige istället för utomlands i år, beroendes på Corona pandemin, är det viktigt att inte bara följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten tar fram utan även se över sitt hem inför semestern. Enligt den Demoskopundersökning SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra är 25 % av befolkningen oroliga för inbrott när det åker på semester. Närmare hälften gömmer dessutom sina värdesaker någonstans i hemmet i tron att sakerna inte ska hittas av tjuven vid ett eventuellt inbrott. Tyvärr vet de flesta tjuvar var vi gömmer våra värdesaker.

– Förutom att delta i Grannsamverkan rekommenderar jag att skaffa ett ordentligt säkerhetsskåp till hemmet för att verkligen minimera risken att bli av med sina värdesaker vid ett eventuellt inbrott, men också för att slippa vara orolig, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Det finns flera åtgärder att ta för att minska risken att utsättas för inbrott. Här är ytterligare några från Stöldskyddsföreningen inför semestern:

  • Hjälp dig själv och dina grannar genom en aktiv Grannsamverkan.
  • Se till att ha certifierade lås på dörrar, fönster och altandörrar.
  • Skaffa digital brevlåda på www.skatteverket.se så att inte tjuven ser i brevlådan att du inte är hemma.
  • Städa inte! Låt tjuven tro att du är hemma.
  • Lås in i förråd eller lås fast större värdesaker på tomten som gasoltuber, cyklar och utemöbler.
  • Skaffa timers till belysningen inomhus.
  • Skaffa låsskydd (kåpa) om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren.
  • Installera ett säkerhetsskåp!
  • Installera larm, det pockar på uppmärksamhet från grannar och minskar tiden tjuven har på sig i hemmet.

Läs mer i säkerhetguiderna om villa och radhus samt lägenhet här.