Hur kan vi hjälpa till?

9 fritidshus om dagen drabbas av inbrott – så skyddar du dig

Förra året anmäldes 3 388 inbrott i fritidshus i Sverige, vilket motsvarar drygt nio inbrott om dagen. Antalet anmälningar var som högst i Region Syd och Region Bergslagen, medan minst anmälningar gjordes i region Öst och Region Nord. SSF Stöldskyddsföreningen har tips på hur du minskar risken att drabbas.

Nu slår tjuven till mot fritidshuset!
Nu slår tjuven till mot fritidshuset!

Hösten närmar sig och det börjar bli dags att bomma igen fritidshuset och ta upp båten. Tjuven slår helst till i mörker och när fritidshus och båtplatser står tomma under en längre tid, så det gäller att redan nu tänka brottsförebyggande.

Ta med dig värdesaker hem från fritidshuset och undvik att dra för gardinerna. På så sätt visar du tjuven att det inte finns något stöldbegärligt i stugan. Se dessutom till att ha certifierade lås på fönster och dörrar så du försvårar för tjuven.

Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Region Syd toppar listan med anmälningar om inbrott i fritidshus. Här anmäldes 893 inbrott under förra året. Därefter hamnar Region Bergslagen med 533 anmälningar. Minst anmälningar gjordes i region Öst och Region Nord. Det visar statistik från respektive polisregion som SSF Stöldskyddsföreningen tagit fram.

Att vara en del av Grannsamverkan och Båtsamverkan minskar risken att utsättas för stöld. Det ökar risken för tjuven att bli upptäckt, vilket är det sista tjuven vill. Under höst och vinter kan det även vara lämpligt att aktiva i Grannsamverkan delar på sysslan att se till fritidshusen med jämna mellanrum.

Om båten står på tomten är det viktigt att placera den så att det blir svårare för tjuven att ta den med sig. Lås in båtmotorn eller gör den mindre attraktiv för tjuven genom att plocka bort delar så som kåpa, drev eller växelhus och märk gärna motorn med stöldskyddsmärkning.


Tips: Så skyddar du fritidshuset från att drabbas av inbrott

  • Starta eller delta i Grannsamverkan och Båtsamverkan.
  • Förvara inga värdeföremål i huset när du inte är där. 
  • Använd certifierade lås på dörr, fönster och altandörr.
  • Skaffa timer till några lampor inomhus så huset ser bebott ut.
  • Installera gärna rörelsestyrd belysning till tomten så att tjuven inte kan bryta sig in utan att synas.
  • Förvara verktyg och trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd.
  • Lås in båtmotorn och märk den.
  • Larm är ett bra komplement till certifierade lås.
  • Gå samman och skaffa en vägbom till området och inhägnader vid t.ex. bryggor.

Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se