Hur kan vi hjälpa till?

Är du säker?

Många svenskar har ett alltför svagt lösenord. Är du säker på ditt? Kolla in listan på Sveriges 25 vanligaste lösenord och våra tips för hur du skaffar ett säkrare.

Är du säker på ditt lösenord?

Förra året polisanmäldes cirka 240 000 digitala brott. De står för en stor och växande andel av alla brott som drabbar såväl allmänhet som företag ekonomiskt. Kampanjen är ett led i en stor satsning för att motverka digitala brott genom att öka kunskapen och engagemanget hos allmänhet och mindre företag. Genom ökad kunskap minskar risken för att drabbas. Privatpersoner och företag kommer även kunna få hjälp om man tror att man är utsatt för ett brott eller försök till brott.
Så här gör du för att testa ett lösenord
Det finns ett flertal hemsidor där man kan testa sitt lösenords säkerhet, hemsidor som föreslår nya lösenord samt tjänster som håller koll på dina lösenord. Vi rekommenderar någon av tjänsterna nedan.

LastPass (Här kan se om olika sorters lösenordskombinationer är starka. Tänk dock på att inte lämna ut ditt eget.)

Have I Been Pwned (Testa om ett lösenord finns med i någon läcka)

Se hela listan på de 25 vanligaste lösenorden bland svenskar

Nedan listas de 25 vanligaste lösenorden bland svenska användare som använde respektive lösenord (med reservation för att demografin hos användarna av de tjänster varifrån de läckt kan misstänkas vara något snedvriden – mest yngre män).
Källa: Internetstiftelen

 1. 1) 123456
 2. 2) 12345
 3. 3) knulla
 4. 4) qwerty
 5. 5) 666666
 6. 6) hejsan
 7. 7) stilet
 8. 8) 123456789
 9. 9) 12345678
 10. 10) password
 11. 11) mamma
 12. 12) volvo
 13. 13) sommar
 14. 14) hejhej
 15. 15) niklas
 16. 16) bajskorv
 17. 17) gnaget
 18. 18) artto
 19. 19) kungen
 20. 20) kalle
 21. 21) sverige
 22. 22) general
 23. 23) kalleanka
 24. 24) kuken
 25. 25) 123123

 

Internationell lista på mest använda lösenord

På nedan länk från Wikipedia finns en sammanställning av de mest använda lösenorden internationellt.
Data i listan kommer från en årlig undersökning av säkerhetsföretaget SplashData.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_most_common_passwords

Våra viktigaste tips


• Lämna aldrig ut dina lösenord till någon

• Använd långa lösenord, helst en lösenordsfras som är lätt att minnas

• Använd olika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster

• Aktivera tvåfaktorinloggning där det går

• Använd om möjligt en lösenordshanterare

Tips hur du skapar enkla men långa lösenord

Det är viktigare att ha långa lösenord än att de är komplicerade eftersom ju fler tecken du har desto längre tid tar ett lösenord att forcera. För att du ska kunna ha unika lösenord på många olika konton så får du här ett enkelt tips av oss. Som grund kan du ta en mening som du alltid kommer ihåg och sen kombinerar du det på olika konton. Använd gärna a, å och ö som ju i princip bara finns på svenska.

Exempel:
Jag tycker mycket om att baka och det första jag tänker på är ”kladdkaka”
Det är grunden till dina lösenord. När du sen skapar ett unikt på ett konto som tex facebook så tänker du först på åsikter när du ser facebook framför dig.
Då kan du kombinera detta med exempelvis # genom att ha lösenordet kladdkaka#åsikter. Nu har du en lång lösenordsmening som du kan komma ihåg.

Det här kan du kombinera på alla konton du har som exempelvis

Kladdkaka#kollegor på Linkedin

Kladdkaka#kattbilder på Instagram

Kladdkaka#korsord på DN

Digitala brott

Just nu gör vi på SSF en stor satsning mot digitala brott. Under hösten kommer vi lansera en digital helpdesktjänst som ska hjälpa till att förebygga bedrägerier, samt vara ett stöd för personer som blivit utsatta online. I takt med det ökande användandet av digitala hjälpmedel och tjänster ställs allt större säkerhetskrav på individer och utrustning. Att ha ett säkra lösenord är ett steg i rätt riktning för att skydda sig mot digitala brott.

Läs mer om att Surfa Säkert

Om SSF

Vi är en ideell förening som arbetar aktivt för att öka kunskapen och medvetenheten kring olika typer av brott riktade mot allmänheten och små/medelstora företag. Det är brott som i stor uträckning drabbar både enskilda och mindre företag runt om i landet. Genom vårt oberoende kan vi samla olika aktörer från såväl myndighetssfären som organisationer och näringsliv och arbete mot ett gemensamt mål även om vi har olika uppfattningar.

Läs mer här

Tips & vanliga frågor

Varför vi gör den här kampanjen

Kampanjen är starten på en större satsning för att bekämpa digitala brott i Sverige. Genom SSF Stöldskyddsföreningen får svenskarna en aktör som hjälper dem att preventivt bekämpa och skydda sig mot t.ex. ID kapning, phishing, kortbedrägeri.

 

Kampanjen handlar om hur många av oss hanterar lösenord. Vi vill få fler medvetna om vilken betydelse ett lösenord har och hur ett starkt- och unikt lösenord ska vara uppbyggt. Lösenord används för att skydda din e-post, din facebook, dina andra sociala medier, dina tidningsprenumerationer, ditt wifi i hemmet och dina smarta prylar. Lösenord är det sista skyddet mot att obehöriga och bedragare ska komma åt personliga uppgifter. Med ett starkt och unikt lösenord så gör man det betydligt svårare för kriminella att komma in i ens olika system eller platser på internet.

 

Vad vi vill uppnå med kampanjen

Vi vill uppmärksamma alla på betydelsen av lösenord så att fler skapar starka och unika lösenord. Man ska ha unika lösenord för alla olika platser och tjänster. Samtidigt vill vi visa att vi på SSF inte bara arbetar mot fysiska brott, som inbrott och stölder, utan även mot digitala brott och det här är en del av satsningen.

 

I arbetet med att ta fram underlaget till kampanjen och de råd som vi ger så har vi samarbetat med och hämtat inspiration och fakta från bland andra: David Jacoby Chefsforskare och säkerhetsevangelist på Kaspersky, F-Secure, MSB och Polisen. Underlaget för de vanligaste lösenorden är hämtat från Internetstiftelsen rapport ”Lösenord för alla”.

Varför vi uppmärksammar explicita ord

Enligt undersökningen från Internetstiftelsen så finns det några könsord bland de vanligaste lösenorden och vi vill verkligen uppmärksamma det så att inte allmänheten tror att de är säkra. I och med att de finns på listan så skapar det också uppmärksamhet. Vi vill att man ska haja till och ifall man har ett liknande lösenord  byta ut det mot ett starkt lösenord.

Våra viktigaste råd kring lösenord

Våra viktigaste råd
– Lämna aldrig ut dina lösenord.
– Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
– Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas.
– Använd om möjligt en lösenordshanterare.
– Aktivera tvåfaktorinloggning där det går.

 

Det viktigaste lösenordet är det du har till din e-post eftersom det oftast är genom den som du kan återställa andra lösenord. Kommer de åt lösenordet till din e-post så kommer de åt många andra platser också då de kan gå in och återställa lösenordet.

 

Ett starkt lösenord, eller hellre en fras, består av gemener, versaler, siffror och specialtecken. För att underlätta att komma ihåg dem så skapar man enklast en lösenordsfras om exempelvis 12 tecken. Det finns olika skolor på hur långa de ska vara men flera säkerhetsföretag (exempelvis Norton) anger att det ska vara minst 8 tecken långt.

 

Vad som händer om ditt lösenords hackas?

Ditt lösenord är det sista skyddet för att hindra någon att komma in i ditt digitala liv. Den som har lösenordet har tillgång till det användarkonton som lösenordet går till men de kan även komma över de konton där du eventuellt har återanvänt lösenordet. Här är några exempel på vad som kan hända.

 

Dina sociala medier.
Har någon annan tillgång till dina sociala medier kan denne utge sig för att vara dig i syfte att misskreditera dig, och eller sprida uppfattningar som du inte själv står för. Den som har ditt lösenord kan också kontakta andra för att få dem att lämna ut deras personliga uppgifter och även be om pengar och liknande. Lösenord till e-handelsplatser. Beställa varor i ditt namn. Lösenord till din dators inloggning. Komma åt dina privata uppgifter som finns där och även komma åt dina sociala medier, din e-post och andra konton där lösenordet kommer automatiskt när du använder din egen dator. Kommer någon in i din dator kan denne också plantera skadlig kod som kan låsa din dator eller se vad du gör. Gäller det en dator som är kopplad till ett företag kan man komma åt affärshemligheter eller på så sätt komma in.

 

Lösenord till din mejl.
Kommer någon över lösenordet till din e-post är det extra allvarligt eftersom mejlen väldigt ofta gör att du kan återställa de lösenord du glömt. På så sätt kan den som har tillgång till din mejl ta över även de andra kontona. Har någon tillgång till din mejl så kan denne, precis som ifall de får tillgång till dina sociala medier, utge sig för att vara dig i syfte att misskreditera dig, sprida uppfattningar som du inte själv står för. Den som har ditt lösenord kan också kontakta andra för att få dem att lämna ut deras personliga uppgifter och även be om pengar och liknande. Den som kommer åt e-posten kan också se din mejlhistorik och komma över viktig information om andra.

Vad ska ska du göra om ditt lösenord blivit hackat?

 1. 1) Byt lösenord
 2. 2 )Logga ut från alla enheter (går att göra i vissa appar och tjänster)

 

Om ditt e-postkonto blivit hackat.
Ditt e-postkonto är särskilt värdefullt eftersom det kan användas för att ta över även andra användarkonton men även för att de kan användas för att lura andra människor att lämna ut sina uppgifter.
Du bör därför inte bara byta lösenordet utan även vidta andra åtgärder.

 

1) Kör ditt antivirusprogram för att se att det inte finns skadlig kod på din dator.
2) Byt lösenord till ditt e-postkonto men även till dina andra online-konton
3) Meddela personer du känner och ditt företag ifall det är företagskontot
4) Byt säkerhetsfråga på de konton som har en sådan funktion
5) Rapportera hackningen till din e-postleverantör
6) Skapa ett nytt konto om du inte med säkerhet kan ta tillbaka det gamla

Presskontakt

Per Klingvall – Chef Rådgivning & Information

 

per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se | 070-301 68 05