Säkerhet för villa och radhus

Publicerad: juni 17, 2019 (Senast uppdaterad februari 16, 2024)

Hemmet är en plats för trygghet. Genom att arbeta förebyggande mot inbrott, skyddar du dig mot materiella och emotionella förluster som kan uppstå.

Minska inbrottsrisken

Genom att se över hur ditt hem och ditt bostadsområde ser ut och skaffa dig ett bra inbrottsskydd, minskar du risken avsevärt för att drabbas av stöld, förlust och det obehagliga intrång i privatlivet som ett inbrott innebär.

Så här går det till

Tjuvar rekar oftast ett område innan de slår till och har sina knep för att inte väcka uppmärksamhet, exempelvis klär de ut sig till hantverkare. De försöker ta reda på om huset har varit obebott länge och letar efter tecken som om brevlådan är full, stökigt eller städat hemma, är lamporna tända och om det finns hjälpmedel på tomten som underlättar inbrottet. Har huset larm och finns det säkerhetsdörrar?

De flesta inbrott sker på dagen och under årets mörkaste månader, och det vanligaste är att tjuven tar sig in genom att bryta upp ett fönster eller en altandörr på markplan. Tjuvarna letar efter saker som är lätta att dölja och bära med sig, så som guldsmycken, kontanter, pass och surfplattor.

Att tänka på när det gäller larm:

• Larmet ska vara certifierat och ha en kraftig signal som även hörs utåt
• Larmet ska vara kopplat till certifierad larmcentral
• Komplettera larmet med varning för vattenläckor och brand

Åtgärder som gör det svårare för tjuven
• Starta Grannsamverkan – uppmärksamhet är det sista en tjuv vill ha.
• Se över låsen på fönster och dörrar – tjuven väljer bort bostäder där det tar tid att ta sig in och där det är svårt att komma ut med stöldgodset.
• Använd heltäckande brytskydd och spanjolett. Om du är osäker på vad som passar dina behov, fota och fråga en låsmästare.
• Lämna inte redskap utomhus som tjuven kan använda för att bryta sig in, exempelvis en stege.
• Utomhusbelysning kan skrämma bort tjuven. Använd utomhusbelysning med rörelsesensor. Det finns även timer för inomhusbelysning.
• Låsbar brevlåda.
• Städa inte undan för mycket, lämna disk och tvätt framme.
• Förvara trädgårdsredskap och stegar inlåsta.
• Förvara inte värdefulla verktyg och maskiner i förråd med undermåliga lås och dörrar.
DNA-märk dina värdesaker så de blir spårbara – märkta föremål är svårare att sälja vidare
• Lås in värdesaker och id-handlingar, till exempel passet, i ett certifierat värdeskåp – det finns inga ”bra ställen” som tjuven inte hittar
• Installera ett ljudande larm – det förkortar tiden tjuven har på sig innan hen riskerar att bli upptäckt.
• Se till att ha certifierade lås på fönster, dörrar och altandörrar.

Fler och fler skaffar dyra grillar, gräsklippare och cyklar som på sommarhalvåret förvaras i trädgården. Även vissa trädgårdsmöbler är mycket dyra och alla dessa föremål är attraktiva för tjuven, som snabbt gör sig av med dem på andrahandsmarknaden. Tidigare studier har visat att så många som var sjätte husägare någon gång varit utsatt för stöld i trädgården.

Grannar håller tjuven borta

Många tänker inte på att de under sommarmånaderna förvarar ganska stora värden i trädgården eller vid sommarstugan. En väl fungerande Grannsamverkan är en utmärkt metod för att avskräcka tjuven då Grannsamverkan medför ökad uppmärksamhet i bostadsområdet.

Lås in dina värdesaker – välj rätt lås

Även verktyg och trädgårdsredskap är attraktiva för tjuven, dels för att stjäla, dels som hjälpmedel för att ta sig in i ditt eller grannens hus. Se därför över var du förvarar dem och se till att du har bra certifierade lås på förrådet. Generellt sett bör man förvara värdefulla ägodelar inlåsta när man inte har uppsikt över dem, men av praktiska skäl är det många som inte har det under sommarhalvåret.

Så håller du trädgårdstjuven borta

• Lås fast grill, gasoltub och värdefulla trädgårdsmöbler i fasta föremål med godkända certifierade lås.
• Lås in gräsklipparen i förrådet när den inte används.
• Låt inte dyra trädgårdsredskap som trimmer och häcksaxar ligga kvar ute om du är borta.
• Cyklar, barnvagnar och mopeder bör låsas fast med godkända lås i fasta föremål.
• DNA-märk dina ägodelar – binder tjuven till brottet och ökar chansen att du får tillbaka dina saker.

Rekommenderade guider