En app som stärker Grannsamverkan

Nu släpper Grannsamverkan en gratis och användarvänlig app. Grannar kommer kunna chatta med varandra, få viktig information från polisen och ta del av tips och råd på hur de själv kan minska risken för inbrott och stölder.

Allmänhetens och mindre företags behov av stöd för ökad informations- och cybersäkerhet.

Kartläggning över behovet av förbättrad informationshantering och cybersäkerhet för allmänheten och mindre företag.

SSF på Global Anti Scam Summit 2023

SSF har deltagit i The Global Anti Scam Summit 2023 där världsledande experter samlades för att diskutera och dela sin kunskap kring bedrägerier.