Hur kan vi hjälpa till?

Bildelsstölderna har ökat med 46 % hittills i år

Bildelsstölderna fortsätter att öka enligt statistik från både Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polisen. Fram till augusti år har bildelstölderna ökat med 46 % i hela landet och är nu uppe i 17 455 st anmälda stölder. Ökningen gäller samtliga regioner förutom region Nord där stölderna av bildelar minskat med 6 % fram till och med augusti, dock fördubblades nästan stölderna i region Nord mellan juli och augusti. 

När det gäller bildelstölder är det främst katalysatorer som stjäls men även stölder av strålkastare, radio/navigationssystem och airbags har ökat. Stölderna av katalysatorer sker i syfte att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna då de bland annat innehåller rodium, platina och palladium.

– Det är svårt att skydda sig helt från den här typen av stölder men de viktigaste åtgärderna är att parkera på upplyst plats och att ha larm på bilen som reagerar då bilen lutas, säger Lina Nilsson Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller katalysatorstölder är det bilägare av märket Toyota som drabbats hårdast. Enligt statistik från Larmtjänst har 2 628 katalysatorer stulits från Toyotaägare mellan januari och juli i år. Detta är att jämföra med endast 349 katalysatorer som stulits från Volvobilar.

SSFs tips för att försvåra för tjuvar att stjäla från bilen:


• Parkera helst din bil i ett garage, eller parkera i en upplyst och öppen miljö.
• Lägg keyless-nycklar i en plåtburk så att inte bilen stjäls och senare slaktas på delar.
• Använd rattkrycka för att försvåra att bilen kan flyttas och senare slaktas på delar.
• Se till att bilen har larm som även aktiveras om bilen lyfts eller lutas.
• DNA-märkning av stöldbegärliga bildelar underlättar spårning av stöldgods.