Grannsamverkan

Har du Grannsamverkan i ditt bostadsområde är det 36 procent lägre risk att utsättas för inbrott.

Grannsamverkan ökar säkerheten i ditt bostadsområde

Grannsamverkan är en metod som gör ditt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet.

Syftet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i ditt bostadsområde. Tillsammans med dina grannar lära dig hur du bäst skyddar dig mot brott för att både avskräcka och försvåra för eventuella tjuvar. Enligt en studie från Malmö Högskola 2019 så har Grannsamverkan minskat antalet inbrott med 36% jämfört med 8% kontrollområden.

Grannsamverkan i Sverige drivs av Samverkan mot brott. Bakom Samverkan mot brott står Polisen, försäkringsbolag samt flera intresseföreningar. Huvudman för Grannsamverkan är SSF Stöldskyddsföreningen som har hand om och distribuerar informationsmaterialet till Polis och kommun.

Appen för Grannsamverkan är oberoende och kostnadsfri. Ladda ner appen och se om Grannsamverkan redan bedrivs där du bor. Om inte kan du i appen ta del av hur du startar upp Grannsamverkan tillsammans med Polisen och själv starta en grupp genom att logga in med ditt BankID.

Har ni redan Grannsamverkan men inte använder appen så kan ni, exempelvis er kontaktperson, ladda ner den och bli administratör för att sedan bjuda in övriga till gruppen. För gruppen finns det en chattfunktion som hjälper dig och dina grannar att skicka meddelande till varandra. När ni startat Grannsamverkan kommer ni kunna ta emot aktuell information om inbrott och annat relevant från Polisen i appen. I appen finns även tips om hur du kan göra det svårare för inbrottstjuven och skydda dina vädersaker.

Förra året startades 2 500 nya Grannsamverkansområden. Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), visar att antalet anmälda inbrott är det lägsta på 10 år samtidigt som antalet Grannsamverkan aldrig har varit högre. Som polis kommer du i appen kunna kommunicera ut information till Grannsamverkansgrupper i ditt område.

Här kan du ladda ner appen

Rekommenderade guider