Cykelstölder

Publicerad: juli 1, 2019 (Senast uppdaterad juli 11, 2024)

Varannan cykelägare har någon gång blivit bestulen på sin cykel. Antalet anmälda cykelstölder är närmast oförändrat, men anmälningarna av stulna cykeldelar ökar kraftigt.

Cykelstölder hör till ett av de vanligaste brotten i Sverige. År 2023 anmäldes 57 771 cykelstölder, vilket är en minskning med ca 7 procent jämfört med föregående år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det finns saker du kan tänka på för att minska risken att din cykel blir stulen. Till exempel visar SSF:s undersökning att det är tre gånger större risk att få sin cykel stulen om den endast är låst med cykelns tillverkningslås, än om den är fastlåst i ett fast objekt med ett extra lås. Även cykeldelar stjäls, framför allt i storstäder och i universitetsstäder. Det som är mest stöldbegärligt är batterier till elcyklar, sadlar och hjul.

Det allra bästa sättet att förhindra att cykeln blir stulen är att låsa fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul. För den som har elcykel är det även viktigt att komma ihåg att ta med sig batteriet när cykeln står obevakad även kortare stunder, då risken att få sin elcykel stulen är avsevärt högre än för en vanlig cykel. Batterier till elcyklar, sadlar och hjul hör till de cykeldelar som stjäls allra mest.

Köper du en begagnad cykel? Då har du undersökningsplikt, vilket innebär att du måste försäkra dig om att cykeln inte är stulen. Läs mer i denna guide!

Märk cykeln och avskräck tjuven

Ytterligare ett sätt att skydda sig mot cykelstöld är att stöldskyddsmärka cykeln med en Cykel-märkning från SSF. Märkningen gör det nästintill omöjligt för tjuven att avidentifiera cykeln, vilket kan ha en avskräckande effekt, eftersom märkta föremål alltid är mer riskabla att hantera för tjuvar och hälare, då den rätta ägaren enkelt kan spåras. En märkt cykel är även svårare för en tjuv att sälja vidare, både i Sverige och internationellt.

Så här gör du det svårare för cykeltjuven

  • Lås inte endast med tillverkningslåset, utan använd även ett certifierat lås.
  • Lås alltid fast cykeln i ett fast objekt, helst i både ram och hjul.
  • Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten.
  • I offentlig miljö, skruva loss sadeln så den inte blir stulen, dessutom blir cykeln mindre attraktiv att stjäla.
  • Lås batteriet om du lämnar din elcykel obevakad en kortare stund. Ta med batteriet om du ska vara borta längre stunder.
  • Ta alltid loss/med färddatorn från din elcykel
  • Lämna cykeln på upplysta platser med insyn så ökar chansen att någon kan se ett stöldförsök och skrämma iväg tjuven.
  • Märk cykeln och cykeldelar med MärkDNA
  • Skriv ner ramnumret på cykeln. Om cykeln blir stulen kan du ange numret till polisen och de får lättare att identifiera just din cykel. Det kan också vara bra att spara bilder på cykeln, kvitton från reparationer eller försäkringsbrev för att kunna visa upp vid identifiering, om du exempelvis skulle tappa bort ramnumret.
  • Om du har en dyrare cykel kan du behöva en tilläggsförsäkring, som komplement till din ordinarie hemförsäkring.

Video: Så här låser du din cykel

Video: Därför bör du ha koll på cykelns ramnummer

Rekommenderade guider