Hur kan vi hjälpa till?

Dataintrång i sociala medier minskar

Idag den 7 februari är det Safer Internet Day – hur säker är du online?

Under 2022 anmäldes 4560 dataintrång kopplat till sociala medier och e-tjänster, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med föregående år. Minskningen syntes i samtliga regioner utom Öst och Bergslagen.

Idag den 7 februari är det ”Safer Internet Day” – ett bra tillfälle att se över hur vi kan bli säkrare online. De senaste åren har sociala medier blivit den naturliga mötesplatsen, både för privatpersoner och företag. Det här utnyttjas av bedragare som kapar privata konton och företagskonton för att sedan lura privatpersoner och företag på pengar och annan känslig information. 

– Fortsätt skydda dina konton genom att använda säkerhetsåtgärder som exempelvis tvåfaktorsinloggning samt unika och starka lösenord. Sedan ska du självklart inte klicka på okända länkar som kan förekomma i sociala medier, mejl och sms, säger Paul Pintér, rådgivare mot digitala brott vid SSF Stöldskyddsföreningen.

Att urskilja falska konton på sociala medier är inte helt enkelt. Men det finns saker att vara extra uppmärksam på, bland annat meddelanden som innehåller följande formuleringar:
• Jag är i knipa och behöver ett snabblån
• Jag behöver låna dina inloggningskoder till bankdosan då min är trasig
• Jag vill samla in pengar till behövande
• Jag vill ha ditt telefonnummer
• Jag vill att du ska skicka verifikationskoden som du har fått 

Meddelanden av detta slag kan i själva verket röra sig om ett dataintrång där någon försöker få tillgång till privata uppgifter och känslig information i bedrägerisyfte.

SSF:s tips för att undvika dataintrång
• Ha starka och unika lösenord för varje socialt media konto eller e-tjänst, helst en lösenordsfras. 
• Lämna aldrig ut några privata uppgifter till någon annan.
• Använd om möjligt en lösenordshanterare.
• Aktivera tvåfaktorinloggning där det går.
• Klicka aldrig på några länkar som du är osäker på.
• Tacka inte ja till okända personers vänförfrågningar utan att ha gjort en gedigen research kring personen ifråga.
• Logga ut från sociala medier när du inte använder dem.
• Kontrollera alltid suspekta meddelanden som kommer från vänner eller bekanta.

På www.säkerhetskollen.se kan du läsa mer om säkerhet i sociala medier.
Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå). 

För mer information kontakta: 
Paul Pintér, Rådgivningsexpert digitala brott, 073-052 76 52 
paul.pinter@stoldskyddsforeningen.se

Om Säkerhetskollen:
Säkerhetskollen.se samlar allt som rör phishing, smishing, vishing – och alla andra typer av digitala brott. Det är en heltäckande tjänst där man t.ex. kan ta reda på om man är utsatt för är ett phishing-försök, få personlig rådgivning om man blivit utsatt för ett brott, eller om du tror att det har det. Du kan även få varningar om pågående bedrägerier och själva också tipsa för att varna andra. Dessutom finns det mängder med hanterbar information om hur man skyddar sig i förebyggande syfte.

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle.