Hur kan vi hjälpa till?

Fördubbling av bluffakturor under mars-april

Fakturabedrägerierna är enligt den officiella brottsstatistiken i stort sett oförändrad hittills i år jämfört med förra året. Men enligt Svensk Handel ser man en fördubbling av ärenden mars-april i år jämfört med samma period förra året. En stor del av fakturorna är kopplade till corona och berör handsprit och annan desinfektion. 

Bluffakturor cirkulerar som mest när arbetsplatser inte är fullt bemannade under exempelvis semestertider. Men nu syns det att bedragarna utnyttjar pandemin med många som jobbar hemifrån, uppsägningar och permitteringar.  
– Antalet anmälningar till Svensk Handels Varningslista har fördubblats under mars och april, jämfört med samma period förra året. Vi ser att bedragarna har anpassat och justerat sina brottsupplägg efter coronakrisen, säger Nina Jelver, säkerhetsexpert på Svensk handel

Förekomsten av fakturabedrägeri, eller bluffakturor som det också kallas, är fakturor eller orderbekräftelser på en tjänst eller produkt som inte har beställts eller uppfattat som en beställning. Det kan även vara något som uppfattats som ett kostnadsfritt erbjudande.
– Just nu är det särskilt viktigt att se till att personalen har kunskap om hur bluffakturor kan se ut och att rutinerna för betalningar följs extra noga, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

Bluffaktura ser ut som vilken faktura som helst vilket kan göra det svårt att veta om fakturan är korrekt eller ej. Du ska alltid polisanmäla en bluffaktura!

Här är åtgärder som gör det svårare för bedragaren.
• Styr upp tydliga interna betalningsrutiner.
• Se till att IT-säkerhetsrutinerna fungerar trots ledigheten, t ex att backuper på företagets information görs regelbundet.
• Bestäm en beslutsfattare bland personalen som är tillgänglig för frågeställningar under ledigheten.
• Hantera din myndighetspost digitalt. Skaffa digital brevlåda och får post från myndigheter digitalt istället för på papper.
• Se till att all personal är medveten om hur de hanterar besökare i företagets lokaler, externa personer som vill låna datorer för utskrifter etc.
• Se till att alla medarbetare vet vad som gäller för vilka betalningar och tillvägagångssätt som ni har bestämt.
• Lär dina medarbetare att känna igen en bluffaktura.
• Det är lätt att missa men uppmärksamma dina medarbetare på att många bedrägeriföretag använder sig av väletablerades Bankgiro/Plusgiro.
• Ta hjälp av Varningslistan. Svensk Handel uppdaterar ständigt sin lista över oseriösa företag som skickar bluffakturor eller använder oseriösa försäljningsmetoder.
• Om företaget utsätts för en bluffaktura, bestrid ALLTID fakturan!

Här är fler tips från Stöldskyddsföreningen om bedrägerier

För mer information kontakta:
Lina Nilsson, Rådgivningsexpert, SSF Stöldskyddsföreningen 070-981 65 72, lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50