Bil

Publicerad: juli 8, 2019 (Senast uppdaterad december 14, 2023)

Bilstölder har minskat tack vare ny teknik, men stölder från bilen är fortfarande ett problem så töm bilen själv.

Bilstölder har minskat tack vare ny teknik, men stölder från bilen är fortfarande ett problem. Se till att det är du själv som tömmer bilen, inte tjuven. Bilar är trots larm och elektroniska stöldskydd, fortfarande stöldbegärliga. De bilar som stjäls idag är ofta beställningsjobb på utvalda bilar. Det samma gäller stöld av specifika bildelar. Störningsutrustning som hindrar fjärrlåsning av bilen, används för att stjäla både bilar eller delar av bilar.

Det vanligaste sättet att bli av med sin bil på är genom ”signalstöld”, dvs signalen från bilens nyckel kapas utanför hemmet och startar bilen. Därefter är det via inbrott där bilnyckel själs, följt av ”övervåld” där någon tvingar sig in i ditt hem och sist men inte minst via rån.

Alla bilar är försedda med en primär och sekundär märkning från fabrik samt ett registreringsnummer. Märkningen gör bilen identifierbar om den stjäls och anträffas. Men det finns fortfarande saker som du som bilägare bör tänka på för att göra det svårare för tjuven.

Så gör du det svårare för tjuven

 • Ha koll på dina bilnycklar! Förvara inte dina bilnycklar precis innanför dörren i din bostad. Förvara nyckeln i en plåtburk eller dylikt som kan motverka en eventuell signalstöld.
 • Töm bilen själv. Lämna aldrig stöldbegärlig egendom i bilen. Även om väskan eller påsen är tom, kan det locka tjuven att bryta sig in.
 • Visa gärna att du inte har något stöldbegärligt i bilen genom att ha handskfacket öppet.
 • Aktivera din GPS-tjänst i bilen om du har en sådan. Alternativt skaffa spårsändare, vilket ökar möjligheten att bilen återfinns.
 • Komplettera bilen med en godkänd rattkrycka, som ett extra mekaniskt stöldskydd och se till att den täcker krockkudden. Även bilar med key-less system kan kompletteras med godkänd rattkrycka, så att tjuven inte kan köra bilen vid elektronisk nyckelkopiering.
 • Utrusta äldre bilar med elektroniskt stöldskydd, s.k. immobiliser.
 • Märk både rutor och sidospeglar med bilrutemärkning. Det är både enkelt och effektivt. Bilens alla rutor måste bytas ut för att byta identitet på bilen och sidospeglarna blir svårare att sälja vidare.
 • Märk stöldbegärliga delar som navigationssystem, strålkastare, fälgar etc. med MärkDNA. Det avskräcker och kan även binda tjuven till stölden.
 • Montera på hjullås, om du har dyra fälgar.
 • Se till att bilen har larm som även aktiveras om bilen lyfts eller lutas.

Parkering

 • När du parkerar bilen, kontrollera att bilen verkligen går i lås innan du lämnar den. Om du hör att bilen går i lås, har du inte blivit utsatt för störningssändare.
 • Parkera helst din bil i ett garage, eller parkera i en upplyst och öppen miljö.

Bilnycklarna

 • Lägg keyless-nycklar i en plåtburk och förvara den på en ologisk plats så att inte inbrottstjuven hittar den. Förvara aldrig nycklar i anslutning till ytterdörren. Bilnycklar till nyare årsmodeller är väldigt stöldbegärliga. Det är dessutom dyrt att skaffa en ny bilnyckel och koda om den.
 • Ha inte alla nycklar på samma nyckelknippa, som ex. bostads- och bilnyckeln.
 • Tänk som en tjuv och lås alltid bilen ordentligt, även för kortare stunder.

Begagnat köp

 • För tips om vad du ska tänka på vid köp av bil på andrahandsmarknaden, läs mer på Larmtjänst.
 • Kontrollera alltid med Larmtjänst om bilen finns med i registret över stulna bilar.

Rekommenderade guider