Förvaring av vapen

Publicerad: juli 8, 2019 (Senast uppdaterad juni 4, 2021)

I Sverige finns det lagar, regler och förordningar kring förvaring av vapen. Innehavare av skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om den och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

Vapenförvaring

När du inte använder ditt skjutvapen, måste de förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492.

Ett godkänt skåp är försett med en dekal med texten SS 3492/SSF3492, dekalen är placerad inne i skåpet vanligtvis på dörrens insida.

Om du förvarar ett stort antal vapen, eller särskilt farliga skjutvapen ställer Polisen i vissa fall högre krav på förvaringen.

Ett äldre säkerhetsskåp/värdförvaringsenhet, som saknar certifiering enligt SSF 3492 eller SS-EN 1143-1, kan i vissa fall anses uppfylla kravet ”lika säker förvaringsenhet”.

Detta måste verifieras av en certifierad värdeförvaringstekniker. Det är dock alltid polismyndigheten som med hjälp av den certifierade värdeförvaringsteknikerns underlag godkänner om ett förvaringsutrymme får användas för vapenförvaring.

Om ditt säkerhetsskåp/värdförvaringsenhet väger under 150 kg ska det förankras i väggen och helst också i golvet, enligt tillverkarens anvisningar.

Vapen – Regler och tillstånd

Du som har tillstånd att inneha skjutvapen är, enligt huvudregeln i vapenlagen, skyldig att ta hand om vapnen och hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.

När skjutvapen inte används måste du förvara dem i godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492. Ett godkänt skåp är försett med en dekal med texten SS 3492/SSF3492, placerad inne i skåpet.

Certifierad värdeförvaringstekniker

En certifierad värdeförvaringsteknikers enligt normen SSF 1076 har nödvändig grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskaper inom området förvaringsenheter och lås.

En certifierad värdeförvaringstekniker kan verifiera att äldre säkerhetsskåp/värdförvaringsenheter som saknar certifiering kan anses uppfylla kravet ”lika säker förvaringsenhet”. Den certifierade värdeförvaringsteknikern är också behörig att utföra låsbyten och reparationer på säkerhetsskåp/värdförvaringsenhet.

Checklista

  • Vapen ska förvaras i ett certifierat säkerhetsskåp eller certifierad värdeförvaringsenhet enligt gällande norm/standard.
  • Vilken norm/standard som det är provat och certifierat efter – framgår vanligtvis på dörrens insida.
  • Äldre säkerhetsskåp/värdförvaringsenheter som saknar certifiering, kan i vissa fall anses uppfylla kraven ”lika säker förvaringsenhet”- detta kan verifieras av en certifierad värdeförvaringstekniker.
  • Säkerhetsskåp/värdförvaringsenheter som väger under 150 kg ska förankras i väggen och helst också i golvet enligt tillverkarens anvisningar.
  • Rikspolisstyrelsen har regler för bl.a. hur skjutvapen ska transporteras i bil.

Rekommenderade guider