Hur kan vi hjälpa till?

Sex av tio företag använder IoT-plattformar – trots säkerhetsrisker

Kasperskys rapport visar att nästan två tredjedelar av företagen i världen implementerade IoT-plattformar under 2019. Ökningen var allra störst inom hotell- och restaurangbranschen där ökningen gick från 53% till 63%. Inom sjukvården ökade användandet från 56% till 86% och inom bank- och finansbranschen från 60% till 68%.

Samtidigt uppger Kasperskys att 28% av verksamheterna som nyttjar IoT utsatts för cybersäkerhetsincidenter riktade mot uppkopplade enheter. Utvecklingen gör att det finns stora behov av att skydda IoT-system på ett effektivt sätt.

Rekommendationer för att öka säkerheten kring IoT-system:

  • Utvärdera säkerhetsstatusen på din enhet innan den implementeras.
  • Genomför regelbundna säkerhetsrevisioner och förse säkerhetsteamet som ansvarar för IoT-system med aktuell information om säkerhetsläget.
  • Upprätta procedurer för att få information om relevanta sårbarheter i programvara och applikationer samt tillgängliga uppdateringar för att garantera korrekta och snabba svar vid eventuella incidenter.
  • Implementera cybersäkerhetslösningar som är designade för att analysera nätverkstrafik och upptäcka och förhindra nätverksattacker inom IoT-system.
  • Använd IoT-enheter som är designade på ett säkert sätt.

Texten är ett utdrag från Tryggare Samhälle nr 1 2020. Hela tidningen kan läsas här