SSF 130, utgåva 10 ute på remiss

Är du verksam inom inbrottslarm eller överfallslarm? Då behöver du känna till att revideringen av normen SSF 130, med förtydligande av krav samt inarbetat tolkningsdokument, nu är ute på remiss. Ta chansen att påverka du också genom att delta i remissarbetet!

Du som arbetar med projektering eller installation av inbrottslarm eller på annat sätt kommer i kontakt med olika typer av larmanläggningar behöver ha insikt i och förståelse för regelverket SSF 130 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggningar. 

Normen beskriver regler kring inbrottslarm uppdelat i fyra olika larmklasser, där 1 utgör den lägsta och 4 den högsta larmklassen. Regelverket utgör även grunden till SSF:s utbildning inom inbrottslarm, där SSF 130 ingår som kurslitteratur. 

Allt samlat i ett dokument 

Den nionde utgåvan av SSF 130 publicerades i november 2021. För att göra normen tydligare publicerades ett nytt tolkningsdokument för normen i mars 2023 där vissa kravelement förtydligats för att undvika missförstånd och oklarheter. 

I revideringen av SSF 130 som nu är på remiss har texter från detta tolkningsdokument förts in så att allt finns samlat i ett och samma dokument. underlätta projektering och installation av inbrottslarmanläggning för respektive larmklass.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse! Vi behöver ditt svar senast den 15/3 2024.

https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/normer/remiss/