Larmklasser

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad mars 18, 2024)

De krav som försäkringsbolagen och andra kravställare har på utrustning, projektering och installation sammanställs i de normer som SSF ger ut.

Krav från försäkringsbolagen och andra kravställare

Reglerna för inbrottslarm beskrivs i SSF:s regelverk SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning och i SSF 140 Projektering och installation av inbrottslarm intern radioöverföring.

SSF 130 innehåller fyra larmklasser:

Larmklass 1

Larmövervakningen ska utföras som invändigt volymskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. Exempel på användningsområden: bostäder och företag med lägre skyddsvärde.

Larmklass 2

I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel. Exempel på användningsområden: bostäder med stort värde samt företag.

Larmklass 3

I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt fullständigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod. Exempel på användningsområden: företag med stort skyddsvärde, vapenförvaring.

Larmklass 4

Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.

Larmklass R i SSF 140

Larmövervakningen ska utföras som invändigt volymskydd via trådlösa enheter. Exempel på användningsområden är bostäder/inomhus.

Vill du lära dig mer? Gå en kurs!