Inbrottslarm – Utbildning

Det ställs stora krav på dig som projekterar, upphandlar eller installerar system för inbrottslarm. Det är många faktorer att ta hänsyn till.
Boka direkt

Det ställs stora krav på dig som projekterar, upphandlar eller installerar system för inbrottslarm. Det är många faktorer att ta hänsyn till.

Rätt projekterat och installerat erbjuder inbrottslarmsystemet ett bra komplement till andra skyddsåtgärder. Vår utbildning ger en bra kännedom om regelverket SSF 130 och gör dig införstådd med larmets roll i organisationens kompletta säkerhetssystem. Med dessa kunskaper som grund har du bra förutsättningar för att anpassa inbrottslarmsystemet till dina krav på säkerhet.

Vad ingår i SSF:s utbildning Inbrottslarm?

Utbildningen pågår i en dag och tar avstamp i regelverket SSF 130 ”Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”, som används som kurslitteratur och ingår i priset. 

Utbildningen innehåller:

 • Skyddsåtgärder utifrån risker och krav.
 • Lagar och regelverk för larmanläggningar.
 • Larmklasser och certifiering.
 • Inbrottslarm – komponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar.
 • Övningar och installationsexempel för larmprojektering.

Efter avslutat utbildning kommer du känna till hur larmanläggningar fungerar och hur du upphandlar larmsystem. Du kommer vara väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med olika typer av inbrottslarm och som behöver bättre kunskap vid planering och beslut om skyddsåtgärder, samt för dig som behöver ha insikt i och förståelse för vad regelverket SSF 130 innehåller. Användare, upphandlare, kravställare samt även konsulter och säkerhetsleverantörer.

Kursstart och plats

18 sep 2024, Online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

10 250 exkl. moms

Kontakt

Utbildningens innehåll

 • Skyddsåtgärder utifrån risker och krav
 • Lagar och regelverk för larmanläggningar
 • Larmklasser och certifiering
 • Inbrottslarm – komponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar
 • Övningar/installationsexempel för larmprojektering

Utbildningens mål

 • Du känner till hur larmanläggningar fungerar och hur du upphandlar larmsystem.
 • Du är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.
 • Du känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk

Utbildningens längd

1 dag.

Datum och plats

18 september 2024, online

Avgift

10 250 exkl moms.

Kurslitteratur

Norm SSF 130 utg. 9 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallsalarmläggning digitala upplaga ingår som kurslitteratur (värde 909 kr).

Föreläsare

Fredrik Karlsson, Frekar Konsult AB och kundansvarig/projektledare hos Finlarm AB. Fredrik har lång och gedigen bakgrund inom projektering och installation av inbrottslarm, han har jobbat i säkerhetsbranschen sedan 1989 och är certifierad Behörig ingenjör – inbrottslarm. Han har arbetat som tekniker i 12 år och de senaste 15 åren har Fredrik jobbat som projektör och projektledare för säkerhetsentreprenader. Under 5 års tid har Fredrik även varit entreprenadchef på Stockholmskontoret, Bravida Säkerhet.

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
[email protected]

Boka direkt