Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Det ställs stora krav på dig som projekterar eller upphandlar larmsystem då det är många faktorer att ta hänsyn till.

Rätt projekterat och rätt skött erbjuder larmet ett bra skydd som komplement till det mekaniska inbrottsskyddet. Kursen Inbrottslarm gör dig införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med olika typer av larm och som behöver bättre kunskap vid planering och beslut om skyddsåtgärder.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Utbildningens längd
2 dagar
Kursavgift
15 300 kr
exkl moms