Hur kan vi hjälpa till?

Inbrottslarm – Utbildning

Det ställs stora krav på dig som projekterar, upphandlar eller installerar system för inbrottslarm. Det är många faktorer att ta hänsyn till.
Boka direkt

Det ställs stora krav på dig som projekterar, upphandlar eller installerar system för inbrottslarm. Det är många faktorer att ta hänsyn till.

Rätt projekterat och installerat erbjuder inbrottslarmsystemet ett bra komplement till andra skyddsåtgärder. Vår utbildning ger en bra kännedom om regelverket SSF 130 och gör dig införstådd med larmets roll i organisationens kompletta säkerhetssystem. Med dessa kunskaper som grund har du bra förutsättningar för att anpassa inbrottslarmsystemet till dina krav på säkerhet.

Vad ingår i SSF:s utbildning Inbrottslarm?

Utbildningen pågår i en dag och tar avstamp i regelverket SSF 130 ”Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”, som används som kurslitteratur och ingår i priset. 

Utbildningen innehåller:

 • Skyddsåtgärder utifrån risker och krav.
 • Lagar och regelverk för larmanläggningar.
 • Larmklasser och certifiering.
 • Inbrottslarm – komponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar.
 • Övningar och installationsexempel för larmprojektering.

Efter avslutat utbildning kommer du känna till hur larmanläggningar fungerar och hur du upphandlar larmsystem. Du kommer vara väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med olika typer av inbrottslarm och som behöver bättre kunskap vid planering och beslut om skyddsåtgärder, samt för dig som behöver ha insikt i och förståelse för vad regelverket SSF 130 innehåller. Användare, upphandlare, kravställare samt även konsulter och säkerhetsleverantörer.

Kursstart och plats

19 sep 2023, Online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 950 exkl. moms

Utbildningens innehåll

 • Skyddsåtgärder utifrån risker och krav
 • Lagar och regelverk för larmanläggningar
 • Larmklasser och certifiering
 • Inbrottslarm – komponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar
 • Övningar/installationsexempel för larmprojektering

Utbildningens mål

 • Du känner till hur larmanläggningar fungerar och hur du upphandlar larmsystem.
 • Du är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.
 • Du känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk

Utbildningens längd

1 dag.

Datum och plats

19 september 2023, online

Avgift

9 950 exkl moms.

Kurslitteratur

Norm SSF 130 utg. 9 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallsalarmläggning digitala upplaga ingår som kurslitteratur (värde 843 kr).

Föreläsare

Fredrik Karlsson, Frekar Konsult AB och kundansvarig/projektledare hos Finlarm AB. Fredrik har lång och gedigen bakgrund inom projektering och installation av inbrottslarm, han har jobbat i säkerhetsbranschen sedan 1989 och är certifierad Behörig ingenjör – inbrottslarm. Han har arbetat som tekniker i 12 år och de senaste 15 åren har Fredrik jobbat som projektör och projektledare för säkerhetsentreprenader. Under 5 års tid har Fredrik även varit entreprenadchef på Stockholmskontoret, Bravida Säkerhet.

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser genom att köpa dem. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Boka direkt