Stöldbrottens utveckling under två år med Covid-19

De två senaste åren har det skett stora förändringar inom de anmälda stölderna. Trender som avviker från det normala variationerna inom stöldbrottsstatistiken. Vissa brott har ökat dramatiskt och vissa mer än halverats i fotspåren av Covid. Det som sticker ut är ökningen av bildelsstölder och inbrott i källare/vind samt en drastisk minskning av fickstölder.

De förändringar och avvikelser som syns i statistiken kan med all sannolikhet kopplas samman med Covid och nya beteendemönster hos allmänheten. Fickstölderna har gått ner från 34 961 anmälningar 2019 till 16 921 anmälningar 2021. Ett resultat av att inte lika många människor är i rörelse samt restriktioner på restauranger och caféer. Inbrotten i villa har gått ner mest troligt beroendes på att vi arbetat hemifrån och restriktioner kring resande. Däremot har inbrotten i källare och vind ökat från 15 515 anmälningar 2019 till 20 111 anmälningar 2021. 

Säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

Bildelsstölderna har även de ökat kraftigt, från 14 995 2019 till 26 441 st 2021. Ökningen beror främst på ökade stölder av katalysatorer. Den lokala tjuven har troligen, på grund av Covid, blivit tvungen att hitta ett nytt sätt att försörja sig på. Katalysatorerna är relativt lätta att montera ner och innehåller värdefulla ädelmetaller som betalar bra. 

För att stoppa ökat antal anmälningar av dessa brott och för att se till att övriga inte ökar framöver är det viktigt att tänka brottsförebyggande redan nu.

Här är några tips från Stöldskyddsföreningen över vad man behöver tänka på:

  • Förvara inga värdesaker i vinds- och källarförråd.
  • Se till att huvuddörren till förrådet alltid stängs och låses efter att du varit där.
  • Parkera gärna bilen där det är belysning och förbipasserande
  • Ha larm som reagerar på att bilen lyfts
  • Rattkrycka så inte bilen kan förflyttas och sen plockas på delar
  • Se till att ha certifierad lås på dörrar och fönster 
  • Starta eller medverka aktivt i Grannsamverkan