Hur kan vi hjälpa till?

Stölder av elcyklar har ökat med 29 procent

De anmälda stölderna av elcyklar har under 2021 ökat med 29 % jämfört med 2020. Ökningen av elcykelstölder gäller samtliga regioner. Störst är ökningen i region Syd med 43 % och minst ökning syns i region Bergslagen med 10 %. Risken för att en elcykel blir stulen är avsevärt högre än för en vanlig cykel.

Enligt Cykelbranschen har det sålts ungefär 500 000 elcyklar i Sverige fram till 2021. Av dessa anmäldes 12 383 stulna under 2021 jämfört med 9 600 stycken 2020, en ökning med nästan 30 %. 2,5 % av elcykelparken blev alltså anmäld som stulen. Detta kan jämföras med de anmälda cykelstölderna där 52 592 cyklar anmäldes stulna 2021 av uppskattningsvis 9 miljoner cyklar, alltså 0,5 % som blev utsatta för stöld. 

– Har man en elcykel är det extra viktigt att göra det man kan för att minska risken att bli utsatt för stöld. Allra bäst är att låsa fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul och kom ihåg att ta med batteriet in.

säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Vad gäller de cykeldelar som stjäls ligger även batterier till elcyklar på topp. Det är därför viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar elcykeln även kortare stunder.

SSF:s tips för att minska risken att få din cykel stulen:
• Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg till pengar på ett ordentligt godkänt lås.
• Lås fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul.
• Ta med batteriet när du lämnar din elcykel obevakad även för kortare stunder.
• DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

Läs mer om att skydda din cykel här

Statistiken över polisanmälda brott är hämtat från Brottsförebyggande Rådet (Brå)