Hur kan vi hjälpa till?

Sverige drabbat av flest cyberattacker i Norden

Åtta av 10 svenska bolag uppger att de har varit utsatta för cyber-incidenter under det senaste året, vilket kan jämföras med att bara hälften av de danska bolagen säger sig ha råkat ut för attacker.

– Det är självklart oroande att fler svenska bolag säger sig drabbas av cyberincidenter. Vi ser också att var tredje bolag i Sverige till och med har varit utsatta för fler än fem incidenter under det senaste året. Tyvärr finns det fortfarande en naivitet i Sverige och en uppfattning om att skyddet är tillräckligt i den egna verksamheten, berättar Jakob Bundgaard ansvarig för cybersäkerhet på Pwc Sverige.

Undersökningen visar också att den organiserade kriminaliteten i högre utsträckning tar sig in i cybervärlden. 51 procent svarar att organiserad brottslighet utgör det största cyberhotet mot verksamheten under de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning med elva procentenheter i förhållande till föregående år.
– Resultatet är en tydlig signal om att det behövs fler riktade nationella satsningar för att komma till rätta med den organiserade cyberbrottsligheten, menar Jakob.

Endast 17 procent av de svenska företagen har en hög tilltro till att statlig verksamhet är cybersäker och när det gäller kommunerna är det bara 9 procent. Samtidigt uppger nästan hälften av företagen att de själva inte utför några intrångstester. 76 procent menar att skador på varumärke och rykte är de mest oroande konsekvenserna av en cyberincident.
– Diskussionerna om cybersäkerhet måste in i betydligt fler ledningsgrupper och styrelserum. De här frågorna får helt enkelt inte isoleras till IT-avdelningar utan måste ses som verksamhetskritiska delar i den övergripande riskhanteringen. Det behövs även mer av utbildning på olika nivåer, både på specialistnivå och mer grundläggande för samtliga medarbetare, säger Jakob Bundgaard.

Texten är ett utdrag från Tryggare Samhälle nr 1 2020. Hela tidningen kan läsas här