Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vapenförvaring

Enligt Rikspolisensens föreskrifter ska vapen förvaras i ett säkerhetsskåp som uppfyller kraven enligt SSF 3492 eller en värdeförvaringsenhet enligt SS-EN 1143-1 lägst Graden 3 och försett med ett lås enligt SS 3880.

Dekal på dörrens insida visar vilken norm/standard produkten är certifierad mot.

Ett äldre säkerhetsskåp/värdförvaringsenhet, som saknar certifiering enligt SSF 3492 eller SS-EN 1143-1, kan i vissa fall anses uppfylla kravet ”lika säker förvaringsenhet”.

Detta måste verifieras av en certifierad värdeförvaringstekniker. Det är dock alltid polismyndigheten som med hjälp av den certifierade värdeförvaringsteknikerns underlag godkänner om ett förvaringsutrymme får användas för vapenförvaring.

Om ditt säkerhetsskåp/värdförvaringsenhet väger under 150 kg ska det förankras i väggen och helst också i golvet, enligt tillverkarens anvisningar.

Vapen – Regler och tillstånd

Du som har tillstånd att inneha skjutvapen är, enligt huvudregeln i vapenlagen, skyldig att ta hand om vapnen och hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.

När skjutvapen inte används måste du förvara dem i godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492. Ett godkänt skåp är försett med en dekal med texten SS 3492/SSF3492, placerad inne i skåpet.

Certifierad värdeförvaringstekniker

En certifierad värdeförvaringsteknikers enligt normen SSF 1076 har nödvändig grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskaper inom området förvaringsenheter och lås.

En certifierad värdeförvaringstekniker kan verifiera att äldre säkerhetsskåp/värdförvaringsenheter som saknar certifiering kan anses uppfylla kravet ”lika säker förvaringsenhet”. Den certifierad värdeförvaringsteknikern är också behörig att utföra låsbyten och reparationer på säkerhetsskåp/värdförvaringsenhet.

Checklista

• Vapen ska förvaras i ett certifierat säkerhetsskåp eller certifierad värdeförvaringsenhet enligt gällande norm/standard.
• Vilken norm/standard som det är provat och certifierat efter – framgår vanligtvis på dörrens insida.
• Äldre säkerhetsskåp/värdförvaringsenheter som saknar certifiering, kan i vissa fall anses uppfylla kraven ”lika säker förvaringsenhet”- detta kan verifieras av en certifierad värdeförvaringstekniker.
• Säkerhetsskåp/värdförvaringsenheter som väger under 150 kg ska förankras i väggen och helst också i golvet enligt tillverkarens anvisningar.
• Rikspolisstyrelsen har regler för bl.a. hur skjutvapen ska transporteras i bil.

Skydda dina värdesaker

Det finns en hel del du kan göra för att skydda dina värdesaker från stöld. DNA-märkning, värdeskåp och en extra koll i folksamlingar är några av dem. Fler tips får du här.

Mer info

Säkerhet för hemmet

Hemmet är en plats för trygghet. Genom att arbeta förebyggande mot inbrott, skyddar du dig mot materiella och emotionella förluster som kan uppstå.

Mer info

Inbrottslarm och kameraövervakning

Numera finns det en mängd olika typer av inbrottslarm, många med kameraövervakning. Läs våra råd och tips innan du väljer vad som passar bäst för ditt hem.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning