Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Sveriges lagar och regler kring förvaring av vapen

I Sverige finns det lagar, regler och förordningar kring förvaring av vapen. Av 5 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) framgår att innehavare av skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Detta gäller för alla som innehar skjutvapen.

Säkerhetsskåp och värdeskåp

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter anges vilka krav på förvaringsutrymmen som ska vara uppfyllda för att förvaringen ska kunna anses godkänd för förvaring av skjutvapen. Det kan t.ex. vara säkerhetsskåp som uppfyller normen SSF 3492 (tidigare benämning SS 3492), eller värdeskåp som uppfyller svensk standard SS - EN 1143-1 grade III försett med ett högsäkerhetslås enligt SS 3880.

Det framgår på skåpet, vanligtvis på skåpdörrens insida, vilken standard som skåpet är provat efter. Om ditt skåp väger under 150 kg ska det förankras i väggen och helst också i golvet.

Skåp av äldre modell

När det gäller skåp av äldre modell som saknar godkännande enligt svensk standard, kan de i vissa fall anses uppfylla kraven "lika säker förvaringsenhet". För kontroll av om ett sådant skåp uppfyller kraven kan en värdeförvaringstekniker anlitas. Du kan hitta certifierade värdeförvaringstekniker genom att söka på "SSF 1076" här.

Värdeförvaringsteknikern har kunskap och kompetens att kontrollera lås och förvaringsutrymmen och kan upprätta ett underlag över sin kontroll. Det är dock polismyndigheten som med hjälp av t ex värdeförvaringsteknikerns underlag godkänner om ett förvaringsutrymme får användas för vapenförvaring.

Skydda dina värdesaker

Det finns en hel del du kan göra för att skydda dina värdesaker från stöld. DNA-märkning, värdeskåp och en extra koll i folksamlingar är några av dem. Fler tips får du här.

Mer info

Säkerhet för hemmet

Hemmet är en plats för trygghet. Genom att arbeta förebyggande mot inbrott, skyddar du dig mot materiella och emotionella förluster som kan uppstå.

Mer info

Inbrottslarm och kameraövervakning

Numera finns det en mängd olika typer av inbrottslarm, många med kameraövervakning. Läs våra råd och tips innan du väljer vad som passar bäst för ditt hem.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning