Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

I Sverige finns det lagar, regler och förordningar kring förvaring av vapen.

Av 5 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) framgår att innehavare av skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Detta gäller för alla som innehar skjutvapen.

Säkerhetsskåp och värdeskåp

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter anges vilka krav på förvaringsutrymmen som ska vara uppfyllda för att förvaringen ska kunna anses godkänd för förvaring av skjutvapen. Det kan t.ex. vara säkerhetsskåp som uppfyller normen SSF 3492 (tidigare Standarden SS 3492 drogs in 2015 och är ersatt av SSF 3492), SS 3493 (säkerhetsskåp med brandskydd), eller värdeskåp som uppfyller svensk standard SS - EN 1143-1 grade III försett med ett högsäkerhetslås enligt SS 3880.

Det framgår på skåpet, vanligtvis på skåpdörrens insida, vilken standard som skåpet är provat efter. Om ditt skåp väger under 150 kg ska det förankras i väggen och helst också i golvet.

Skåp av äldre modell

När det gäller skåp av äldre modell som saknar godkännande enligt svensk standard, kan de i vissa fall anses uppfylla kraven "lika säker förvaringsenhet". För kontroll av om ett sådant skåp uppfyller kraven kan en värdeförvaringstekniker anlitas. Du kan hitta certifierade värdeförvaringstekniker genom att söka på "SSF 1076" här.

Värdeförvaringsteknikern har kunskap och kompetens att kontrollera lås och förvaringsutrymmen och kan upprätta ett underlag över sin kontroll. Det är dock polismyndigheten som med hjälp av t ex värdeförvaringsteknikerns underlag godkänner om ett förvaringsutrymme får användas för vapenförvaring.

SSF DNA-märkning

Beställ SSF DNA-märkning, avskräck tjuven och öka chanserna att få tillbaka stulna värdesaker genom MärkDNA.

499 kr / st
Mer info