SSF 200 utg. 6 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler

1,229 kr1,549 kr

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, arkitekt, fastighetsägare, kravställare, installatörer, projektörer.

Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, arkitekt, fastighetsägare, kravställare, installatörer, projektörer.

Dessa regler för anpassning till skyddsklasser är främst avsedd för nybyggnation samt för renoveringar och ombyggnation av lokal/objekt, men kan även tillämpas i andra fall. Bilaga E i denna norm beskriver hur förstärkning och anpassning av befintligt skalskydd kan utföras (kräver kravställares godkännande innan tillämpning).

I kraven har endast hänsyn till inbrottsskyddet tagits. Det mekaniska inbrottsskyddet är grunden för ett bra inbrottsskydd men behöver i vissa fall kompletteras med t.ex. en inbrottslarmanläggning, perimeterskydd och/eller personell bevakning. Detta ingår inte i SSF 200.

För att inbrottsskyddande produkter ska fungera och ge det skydd som de är avsedda att ge är kvalitet på montering samt regelbundet underhåll och service väsentligt.

Kraven i respektive skyddsklass är ett minimikrav. Kravställaren kan alltid ställa ytterligare krav på skyddet.

Ändringar från föregående utgåva, SSF 200 utgåva 5
Generellt är de flesta avsnitt från SSF 200 utgåva 5 i denna utgåva omskrivna/kompletterade med tydligare prestandakrav och tydligare krav på utförande.

Vissa avsnitt från SSF 200 utgåva 5 har i denna utgåva ändrat rubriker, utökats och flyttats och slagits samman i nya avsnitt och med ändrade rubriker. Dessa avsnitt innehåller bl.a. nya tabeller och nya texter.

Urval av större genomförda förändringar:

  • Referenser uppdaterats och nya definitioner har tillkommit.
  • Förtydliganden och ändringar i avsnitt om väggar (5.2, 6.2 och 7.2), inklusive ändrade plåttjocklekar och en mer detaljerad beskrivning av flerskiktsväggar.
  • Avsnitt om dörrar, gallergrindar, portar och luckor (5.4, 6.4, och 7.4) har förtydligats med nya tabeller och texter samt utökats med fler alternativ, inklusive digitala lås enligt SSF 3523 och fyllningar enligt SS-EN 1627.
  • Nya rubriker och texter för rullgaller och fasta galler (5.6, 6.6, och 7.6).
  • Förändrade och utökade avsnitt om fönster (5.7, 6.7, och 7.7) med fler alternativ och uppdaterade glaskvalitetskrav.
  • Förtydliganden i avsnittet om inkrypningsskydd (5.9, 6.9, och 7.9), inklusive referenser till polykarbonat enligt SSF 1085.
  • Omskrivning av Bilaga E ”Förstärkning av inbrottsskydd”.

Denna norm gäller från 2024-05-07 och ersätter SSF 200, utgåva 5.
Utgåva 5 upphävs 2024-12-31.

SSF 200 utg. 6 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler

Språk: Svenska.
Daterad: 2024-05-07

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number