Larm och kamerabevakning

Publicerad: juni 26, 2019 (Senast uppdaterad april 25, 2024)

Numera finns det en mängd olika typer av inbrottslarm, många med kameraövervakning. Läs våra råd och tips innan du väljer vad som passar bäst för ditt hem.

Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett bra komplement till ett mekaniskt inbrottsskydd som certifierade lås till fönster, dörrar och Grannsamverkan. Syftet med inbrottslarm är att:
• Minska risken för inbrott
• Så fort som möjligt upptäcka ett pågående inbrottsförsök
• Pocka på uppmärksamhet från grannar
• Begränsa skadans omfattning och kostnad på grund av tidsbrist för tjuven

Det finns idag både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Inbrottslarmen kan vara centralanslutna till en larmcentral, eller lokala som då ringer eller skickar ett sms till din egen mobiltelefon. Rekommendationen är att alltid ha ett larm kopplat till en larmcentral för att få en åtgärd vid eventuellt larm.

Idag finns det flera larmföretag som säljer olika inbrottslarm. Vanligast är trådlösa larm med uppkoppling till larmcentral.

Se certifierade inbrottslarmsinstallatörer som du kan använda du dig av.

Kamerabevakning (CCTV)

Till många inbrottslarm är det möjligt att koppla en kamera som skickar övervakningsbilder när larmet aktiveras. Det är viktigt att fundera på syftet med kameraövervakningen. För att binda en eventuell tjuv till ett brott måste exempelvis bildkvaliteten vara väldigt bra.

Se certifierade CCTV-installatörer som du kan använda dig av.

Det är också viktigt att tänka på hur kameran riktas. Den får inte riktas så att människor som går förbi fastigheten automatiskt blir filmade. Läs mer om reglerna kring kamerabevakning på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vill du veta mer? Gå en av våra utbildningar!

Rekommenderade guider