Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Skåp som försvårar för tjuven

När du ska förvara värdesaker i hemmet finns det flera alternativ på skåp som försvårar för tjuven. Vissa av skåpen är avsedda att stå emot inbrott och andra brand eller både inbrott och brand.

Har du redan ett skåp hemma men är osäker på vilken typ det är, vänd dig till en värdeförvaringstekniker som hjälper dig.

Om du ska köpa nytt skåp så måste skåpet vara godkänt för det pengabelopp/värde du vill förvara i det. Beroende på vad du ska skydda, kontrollera också med ditt försäkringsbolag eller annan kravställare vilken nivå av skydd som krävs för att försäkring ska gälla.

Kontakta en skåpleverantör som kan hjälpa dig med val av skåp. Nedan följer olika exempel på skåp.

Dokumentskåp

Det behöver inte vara inbrottsskyddande, men har ett visst brandskydd. Exempel på användningsområden: affärshandlingar, dokument, foton och kontrakt. Du bör dock inte förvara sekretesskyddade handlingar i ett dokumentskåp.

Stöldskyddsskåp

Skåpet finns i två olika utföranden enligt SS-EN 14450; klass S1 och S2. För förvaring av värdesaker i hemmet rekommenderas klass S2. Oavsett vilket av dessa två skåp det gäller, ska det vara försett med en anordning för förankring i vägg eller golv om skåpet väger under 150 kg.

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp enligt SSF 3492 (tidigare SS 3492). Det ska om det väger under 150 kg förankras i vägg eller golv. Exempel på användningsområden: förvaring av värdehandlingar, smycken och vapen, men var medveten om att säkerhetsskåp saknar brandskydd.

Värdeskåp

Värdeskåpen certifieras idag mot en Europeisk standard (SS EN 1143-1). Värdeskåpen delas där in i flera grader. För förvaring av kontanter, smycken, värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom i hemmet rekommenderas lägst grade 0.

Avsnitt 6: Väskstölder

Här kan du se avsnittet av Stoppa Tjuven 2.0 om väskstölder.

Mer info

Fickstölder

Varje år anmäls runt 50 000 fick- och väskstölder i Sverige. Störst är risken att utsättas för stöld i våra storstäder under sommarmånaderna när det är extra mycket folk i rörelse på gator och torg. 

Mer info

Låt inte tjuven förstöra skidåkningen

Det stjäls för miljoner på våra skidorter under skidsäsongen och hundratals står plötsligt utan skidutrustning mitt i backen. Ingen vill bli av med sin skidutrustning. Se till att du gör allt för att minska risken för stöld.

Mer info