Kamerabevakning och GDPR – Utbildning

Köp!

I  utbildningen lär du dig kamerabevakningens roll i ett säkerhetssystem och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kamerabevakning relaterat till kamerabevakningslagen och GDPR.

Om utbildningen Kamerabevakning och GDPR

Under denna utbildning går vi igenom innehållet i de lagar som reglerar kamerabevakning, bl a vad dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen innebär för dig som bedriver kamerabevakning. Även om du inte behöver söka tillstånd så har du en stor mängd krav att förhålla dig till som dataskysddsförordningen ställer. Vi tar upp praktiska tillämpningar och du ges möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem belysta. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Du får under utbildningen svar på frågorna:

 • Var får jag övervaka?
 • Behöver jag ha tillstånd?
 • Hur måste jag skylta?
 • Vad måste jag tänka på gällande dataskyddsförordningen?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till användare och upphandlare av kameraövervakningssystem samt även till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

11 okt 2024, Online

Utbildningens längd

1/2 dag

Kursavgift

5 350 exkl. moms

Kontakt

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen går vi igenom innehållet i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen.

Du får lära dig mer om:

 • Kamerabevakningslagen
 • Dataskyddsförordningen
 • Europeiska riktlinjer
 • Praktiska tillämpningar
 • Dokumentationskrav

Utbildningens mål

Du får bland annat svar på frågorna:

 • Var får jag övervaka?
 • Behöver jag ha tillstånd?
 • Hur måste jag skylta?
 • Vad måste jag tänka på gällande dataskyddsförordningen?

Utbildningens längd

1/2 dag

Datum och plats

11 oktober 2024, online

Föreläsare

Tomas Devenyi, Ancoris Security, är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Avgift

5 350 exkl moms

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
[email protected]

Köp!