Säkerhetsskydd – krav på utbildning

Är du och dina kollegor redo att hantera kraven för säkerhetsskydd?

Digitalisering, förändringar i omvärlden och teknisk utveckling har gjort samhället mer sårbart. Dessutom är underrättelsehotet mot Sverige betydligt mer omfattande idag än på många år, samtidigt som skyddet av det mest skyddsvärda har fortsatta brister.

Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet, såväl där det ställs krav på den egna verksamheten, samt för leverantörer med säkerhetsskyddsavtal. Vet ni vad som krävs av er verksamhet för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer, t ex hur ni säkerställer skyddet av informationstillgångar?

Säkerhetsskydd – krav på utbildning

Varför borde du utbilda dig inom säkerhetsskydd?

  • Kompetent personal stärker organisationens säkerhetsskydd genom att identifiera och åtgärda brister. 
  • Brister i säkerhetsskyddet kan resultera i höga viten. 
  • För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.
  • SSF är en erkänd och trovärdig aktör i säkerhetsbranschen med kompetenta och sakkunniga kursledare som jobbat länge med säkerhetsskydd. 

Bakgrundsinformation

Många verksamheter omfattas av lagkrav och regleringar gällande säkerheten i respektive verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om det mest skyddsvärda gällande Sveriges säkerhet. Lagstiftningen inom säkerhetsskydd ställer krav på kompetens och dokumenterad utbildning för de som deltar i säkerhetsskyddsarbetet.

5 kap. 1 §  Säkerhetsskyddsförordning

  • Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd.
  • Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Det är dock viktigt att vara medveten om att säkerhetsskydd inte är totalt annorlunda från traditionellt säkerhetsarbete. Skillnaden är perspektivet på varför verksamheten ska skyddas. När du jobbar med säkerhetsskydd i din verksamhet, är utgångspunkten att du ska skydda verksamheten eftersom den på något sätt har betydelse för Sveriges säkerhet.

Utbildningar SSF erbjuder i ämnet säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddsutbildning
Utbildningen Säkerhetsskydd fördjupning ger dig insikter, kännedom och kunskap om hur din organisation ska hantera de krav som säkerhetsskyddslagen ställer för att säkerhetsställa skyddet av skyddsvärda tillgångar.

Praktisk säkerhetsskyddsanalys – 1 dag
En fördjupning om hantverket med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetsprövningsintervju
Efter utbildningen förstår du innebörden av en grundutredning och hur du förbereder inför en säkerhetsprövningsintervju.

Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju – 1 dag
Kursen går igenom grunderna i säkerhetsprövning, dess syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet, med fokus på säkerhetsprövningsintervjun.

Säkerhetsskyddsavtal i praktiken – utbildning
En grundutbildning särskilt utformad för de som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal.

Säkerhetsskydd Företagsanpassad – utbildning
Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet. Det gäller både skydd mot spioneri, sabotage, terrorism till att t.ex. säkerhetspröva sin personal.

Frågor, funderingar? Hör gärna av dig!

Staffan Augustsson E-post: [email protected]