Säkerhetsskyddsavtal i praktiken – Utbildning

En grundutbildning särskilt utformad för de som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal.
Boka nu!

Kommer ert företag eller er organisation i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal? Är ni osäkra på processen kring detta och vilka åtgärder som därmed behöver vidtas genom avtalet? Behöver ni ökade kunskaper om hur kraven kan uppfyllas på bästa sätt? Då är detta en utbildning för dig!

Många verksamheter kommer i kontakt med säkerhetsskydd genom att medverka i säkerhetsskyddade upphandlingar eller genom att agera under säkerhetsskyddsavtal, vilket ställer krav på olika åtgärder. Men vad innebär det egentligen för din verksamhet och dess anställda att teckna ett säkerhetsskyddsavtal? Hur kan sådana avtal påverka projektekonomin och är era lokaler tillräckligt säkra för att uppfylla kraven? Vilka kan följderna bli om man inte uppfyller kraven?

Utbildningen är särskilt utformad för verksamheter som inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet själva, men som vill kunna ingå eller redan har ingått säkerhetsskyddsavtal med en eller flera motparter. Du som deltagare får en allmän förståelse för syftet bakom ett säkerhetsskyddsavtal och en god insikt i vad det praktiskt innebär att agera som motpart under ett sådant avtal. Utbildningen erbjuder även en översiktlig genomgång av processen med att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, men huvuddelen av utbildningen fokuserar på hur ni praktiskt uppfyller kraven som ställs på verksamheten. Avslutningsvis läggs även särskild vikt vid personalsäkerhet och kravet på att genomföra stora delar av säkerhetsprövningen av den egna personalen.

Under utbildningen kommer kursledaren och tillika experten på säkerhetsskyddsavtal med handfast ledning och konkreta exempel, råd och övningar leda er genom utbildningsdagen så ni efter genomförd utbildning kan känna er trygga i att ta flera steg framåt i ert fortsatta arbete.

Under utbildningen kommer ni att få ökad kunskap och förståelse för bland annat följande områden:

 • Vad är säkerhetsskydd och hur ser grunderna i regelverket ut?
 • Vilka typer av verksamheter omfattas av säkerhetsskyddslagen?
 • Syftet med säkerhetsskyddsavtal och när de måste ingås.
 • När används en säkerhetsskyddsöverenskommelse istället?
 • Processen för att teckna säkerhetsskyddsavtal och deras innehåll.
 • Skillnader mellan olika nivåer av säkerhetsskyddsavtal.
 • Innehåll i en säkerhetsskyddsinstruktion och när den behövs.
 • Skyldigheter för leverantören och dess personal inom uppdraget.
 • Arbetsgivarens ansvar för personal som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet.
 • Situationer där leverantörens anställda omfattas av straffsanktionerad tystnadsplikt.
 • Följder vid bristande uppfyllande av kraven.
 • Rollen som utpekad säkerhetsskyddschef under ett säkerhetsskyddsavtal.
 • Genomförande av säkerhetsprövning av egen personal.
 • Utformning av säkerhetsprövningssamtal.
 • Potentiella följder vid bristande uppfyllande av kraven i säkerhetsskyddsavtalet.

Mål

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • Vad det innebär att komma i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under säkerhetsskyddsavtal.
 • Säkerhetsskyddsavtal och få förslag på framgångsrika processer och arbetsmetoder kring det.
 • Ansvar för externa aktörer genom avtalet.
 • Konkreta exempel på hur ni uppfyller kraven på bästa sätt.
 • Rollen som säkerhetsskyddschef under säkerhetsskyddsavtal.
 • Praktiska konsekvenser av att ingå säkerhetsskyddsavtal.
 • Att det är mer än bara administrativa åtgärder vid avtalstecknandet.

Målgrupp

Personal och ledning i verksamheter som jobbar eller vill kunna jobba under säkerhetsskyddsavtal.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

30 maj 2024, Online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

8 950 exkl.moms

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid. Han är en van föreläsare och utbildare och besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddad upphandling genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf gruppchef vid myndighetens upphandlingsenheten. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sedan 2020 arbetar Sven som senior jurist och säkerhetsskyddskonsult hos Knowit där han hjälper kunder med deras säkerhetsskydd.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bl.a ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras säkerhetskänsliga verksamheter med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser och rättsutredningar till implementation och granskning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Säkerhetsskyddsavtal i praktiken

*uppgifterna är obligatoriska

Boka nu!