Hur kan vi hjälpa till?

Grundkurs säkerhetsskydd under säkerhetsskyddsavtal – 1 dag

En grundutbildning särskilt utformad för de som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal.
Gör din förfrågan

Kommer ert företag eller er organisation i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal? Är ni osäkra på processen kring detta och vilket ansvar som därmed överlåts genom avtalet? Behöver ni ökade kunskaper om hur kraven kan uppfyllas på bästa sätt? Då är detta en uppdragsutbildning för er!

Många verksamheter kommer i kontakt med säkerhetsskydd genom att medverka i säkerhetsskyddade upphandlingar eller genom att agera under säkerhetsskyddsavtal, vilket ställer krav på olika åtgärder. Men vad innebär det egentligen för din verksamhet och dess anställda att teckna ett säkerhetsskyddsavtal? Vilka kan följderna bli om man inte uppfyller kraven?

Uppdragsutbildningen är särskilt utformad för verksamheter som inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet själva, men som vill kunna ingå eller redan har ingått säkerhetsskyddsavtal med en eller flera motparter. Kursen ger deltagarna en allmän förståelse för syftet bakom ett säkerhetsskyddsavtal och en god insikt i vad det praktiskt innebär att agera som motpart under ett sådant avtal. Utbildningen erbjuder även en översiktlig genomgång av processen med att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, men huvuddelen av utbildningen fokuserar på hur ni praktiskt uppfyller kraven som ställs på verksamheten. Avslutningsvis läggs även en särskilt vikt vid personalsäkerhet och kravet på att genomföra stora delar av säkerhetsprövningen av den egna personalen.

Under kursen kommer kursledare och tillika experten på säkerhetsskyddssavtal med handfast ledning och konkreta exempel, råd och övningar leda er genom utbildningsdagen så ni efter genomförd kurs kan känna er trygga i att ta flera steg framåt i ert fortsatta arbete.

Under utbildningen kommer ni att få ökad kunskap och förståelse för bland annat följande områden:

 • Vad är säkerhetsskydd och hur ser grunderna i regelverket ut?
 • Vilka typer av verksamheter omfattas av säkerhetsskyddslagen?
 • Syftet med säkerhetsskyddsavtal och när de måste ingås.
 • När används en säkerhetsskyddsöverenskommelse istället?
 • Processen för att teckna säkerhetsskyddsavtal och deras innehåll.
 • Skillnader mellan olika nivåer av säkerhetsskyddsavtal.
 • Innehåll i en säkerhetsskyddsinstruktion och när den behövs.
 • Skyldigheter för leverantören och dess personal inom uppdraget.
 • Arbetsgivarens ansvar för personal som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet.
 • Situationer där leverantörens anställda omfattas av straffsanktionerad tystnadsplikt.
 • Följder vid bristande uppfyllande av kraven.
 • Rollen som utpekad säkerhetsskyddschef under ett säkerhetsskyddsavtal.
 • Genomförande av säkerhetsprövning av egen personal.
 • Utformning av säkerhetsprövningssamtal.
 • Potentiella följder vid bristande uppfyllande av kraven i säkerhetsskyddsavtalet.

Mål

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • Vad det innebär att komma i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under säkerhetsskyddsavtal.
 • Säkerhetsskyddsavtal och få förslag på framgångsrika processer och arbetsmetoder kring det.
 • Ansvar för externa aktörer genom avtalet.
 • Konkreta exempel på hur ni uppfyller kraven på bästa sätt.
 • Rollen som säkerhetsskyddschef under säkerhetsskyddsavtal.
 • Praktiska konsekvenser av att ingå säkerhetsskyddsavtal.
 • Att det är mer än bara administrativa åtgärder vid avtalstecknandet.

Målgrupp

Personal och ledning i verksamheter som jobbar eller vill kunna jobba under säkerhetsskyddsavtal.

Förkunskapskrav

Inga.

Plats och datum

Kursen kan genomföras online, på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert, som baseras på antal deltagare och eventuell anpassning av innehållet.

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid. Han är en van föreläsare och utbildare och besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddad upphandling genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf gruppchef vid myndighetens upphandlingsenheten. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sedan 2020 arbetar Sven som senior jurist och säkerhetsskyddskonsult hos Knowit där han hjälper kunder med deras säkerhetsskydd.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bl.a ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras säkerhetskänsliga verksamheter med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser och rättsutredningar till implementation och granskning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Intresseanmälan Grundkurs säkerhetsskydd under säkerhetsskyddsavtal – 1 dag

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Gör din förfrågan