Säkerhetsskydd utbildning – 3 dagar

Nästa utbildningstillfälle: 4 maj, online.
Köp!

Säkerhetsskyddslagen innebär att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar. Detta kräver såväl resurser som kompetens.

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om våra nya utbildningskoncept här.

Om utbildningen Säkerhetsskydd – 3 dagar

Säkerhetsskydd – 3 dagar ger dig kunskaper om hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Förklaring av begrepp och genomgång av de olika delarna av säkerhetskyddskraven gås igenom. Stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalysen eftersom den är grunden till ett väl fungerande säkerhetsskydd samt på informationssäkerhet som är en av de större förändringarna i den nya säkerhetsskyddslagen. Även IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) utgör delar av utbildningsinnehållet.

Säkerhetsskydd utbildning, möjligt att delta i utbildningen online

Vem vänder sig utbildningen Säkerhetsskydd – 3 dagar till?

Utbildningen vänder sig till alla personer i privata och offentliga organisationer som behöver kännedom om säkerhetsskydd. Exempelvis de med befattningar som säkerhetsskyddschef, säkerhetschef och chefer i olika typer av verksamheter, samt leverantörer av säkerhet.

Varför ska du utbilda sig inom säkerhetsskydd? Läs artikeln: Säkerhetsskydd – krav på utbildning med Tomas Deveny.

Läs mer om Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd.

Kursstart och plats

4 maj 2021, Online

28 sep 2021, Online eller Stockholm

23 Nov 2021, Online eller Stockholm

Utbildningens längd

3 dagar

Kursavgift

20 600 exkl moms

Utbildningsinnehåll

Säkerhetsskydd – Lagar och regelverk

• Säkerhetsskyddsbegreppet och dess relation till verksamheten
• Säkerhetsskyddslagstiftningen

Säkerhetsskyddsanalys

  • Hur ska jag börja?
  • Genomförande av säkerhetsskyddsanalys
  • Analysens användning i säkerhetsskyddsarbetet

Informationssäkerhet

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
• Säkerhetsskyddsklasser

IT-säkerhet

• IT miljö
• Tekniska komponenter
• Förebyggande arbete

Fysisk säkerhet

• Mekaniska och elektroniska skyddsåtgärder
• Passerkontroller
• Byggnadstekniska åtgärder
• Bevakning
• Krav, regelverk och skyddsnivåer

Personalsäkerhet

• Registerkontroll
• Säkerhetsprövning
• Bedömning
• Uppföljning

SUA

• Planering
• Upphandling
• Nivåer
• Utbildning

Kursens mål

Utbildningen ger dig ett underlag för hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Du får förståelse av centrala begrepp och genomgång av de olika delarna av säkerhetskyddskraven med fokus på säkerhetsskyddsanalys.

Längd

3 dagar

Datum och plats

4-6 maj, online
28-30 september, Stockholm eller online
23-25, Stockhom eller online

Höstens utbildning 2021 erbjuds som digifysisk utbildning, vilket innebär att du kan välja om du vill närvara på utbildning i fysiskt klassrum eller digitalt, online. Läs mer om upplägget här.

Höstens kurstillfällen:

Föreläsare

Olle Segerdahl är en rutinerad cybersäkerhetskonsult, med dryga 18 års erfarenhet av att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Han har bland annat tillbringat sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografilösningar. Han är en van talare vid cybersäkerhetskonferenser, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB som stödjer företag och andra organisationer med att implementera och underhålla god riskhantering, kontinuitet, robusthet, säkerhetsskydd och krishantering. Ulrik är brandingenjör, utbildad försäkringsmäklare och har mer än 25 års erfarenhet av riskhantering. Helhetssyn, engagemang och lösningar som fungerar i verkligheten är ledord.

Kursavgift

20 600 kr exkl moms

Mer information

Izabelle Pondro
Tel: 08-783 75 35
E-post: izabelle.pondro@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dom. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.