Hur kan vi hjälpa till?

Säkerhetsskydd fördjupning – utbildning

Utbildningen Säkerhetsskydd fördjupning ger dig insikter, kännedom och kunskap om hur din organisation ska hantera de krav som säkerhetsskyddslagen ställer för att säkerhetsställa skyddet av skyddsvärda tillgångar.
Boka nu

Om utbildningen Säkerhetsskydd – fördjupning

Säkerhetsskydd fördjupning är lämplig för dig som på något sätt kommer i kontakt med frågor rörande säkerhetsskydd och vi lära dig mer om ämnet. Om du arbetar med säkerhetsskydd finns det dessutom lagkrav på att du ska ha utbildning och komvpetens inom ämnet.

Utbildningen ger dig insikter i samt kunskap om hur din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagen ställer på säkerhetskänslig verksamhet. Vi går även igenom vad det nya lagförslaget, som trädde i kraft den 1 december, innebär för din verksamhet.

Under utbildningen fokuserar vi bland annat på hur du lägger upp säkerhetsskyddsanalysen, vilket  är centralt i det systematiska säkerhetsarbetet. En av de större förändringarna i den nuvarande säkerhetsskyddslagen är att större vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys och informationssäkerhet. Även IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) utgör delar av utbildningsinnehållet och vi kommer att reda ut begrepp och gå igenom de olika delarna i lagstiftningen. 

Varför ska du gå utbildningen?

 • Kompetent personal bidrar till att identifiera och åtgärda brister i säkerhetsskyddet,  vilket stärker organisationens säkerhetsskydd.
 • Efter genomförd utbildning kommer du ha goda kunskaper i hur din organisation ska jobba med säkerhetsskydd.
 • Brister i säkerhetsskydd kan enligt förslag på skärpning av säkerhetsskyddslagen komma att resultera i höga viten.
 • SSF är en erkänd och trovärdig aktör i säkerhetsbranschen med kompetenta kursledare som jobbat länge med säkerhetsskydd. 
 • För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det  lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.

Läs mer om varför du borde utbilda dig inom säkerhetsskydd här.

Vem riktar sig utbildningen Säkerhetsskydd fördjupning till?

Utbildningen riktar sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med frågor rörande säkerhetsskydd. Du kan exempelvis vara säkerhetsskyddschef, säkerhetschef, arbeta med personalfrågor, vara leverantör, konsult, säljare eller projektledare inom säkerhet. 

För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet. Läs mer om Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd.

Utbildningens innehåll

Säkerhetsskydd – lagar och regelverk

 • Säkerhetsskydd som begrepp och dess relation till verksamheten.
 • Säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetsskyddsanalys

 • Hur ska du börja?
 • Genomförande av säkerhetsskyddsanalys.
 • Analysens användning i säkerhetsskyddsarbetet.

Informationssäkerhet

 • Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
 • Säkerhetsskyddsklasser.

IT-säkerhet

 • IT miljö.
 • Tekniska komponeneter.
 • Förebyggande arbete.

Fysisk säkerhet

 • Mekaniska och elektroniska skyddsåtgärder.
 • Passerkontroller.
 • Byggnadstekniska åtgärder.
 • Bevakning.
 • Uppföljning.

SUA

 • Planering.
 • Upphandling.
 • Nivåer.
 • Utbildning.

Kursstart och plats

19 sep 2023, Stockholm

Utbildningens längd

3 dagar

Kursavgift

21 950 kr exkl. moms.

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Längd

3 dagar

Datum och plats

19-21 september 2023, Stockholm.

Kostnad

21 950 kr exkl. moms.

Föreläsare

Olle Segerdahl är en rutinerad konsult inom cybersäkerhet, med dryga 18 års erfarenhet av att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Han har bland annat tillbringat sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografilösningar. Han är en flitigt anlitad talare och föreläsare inom cybersäkerhet, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB som stödjer företag och andra organisationer med att implementera och underhålla god riskhantering, kontinuitet, robusthet, säkerhetsskydd och krishantering. Ulrik är brandingenjör, utbildad försäkringsmäklare och har mer än 25 års erfarenhet av riskhantering. Helhetssyn, engagemang och lösningar som fungerar i verkligheten är ledord.

Frågor?
Kontakta oss!

Staffan Augustsson
073-371 00 83
staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Q: Kan jag kalla mig säkerhetsskyddschef efter utbildningen?

A: Säkerhetsskyddschef är inte en skyddad titel kopplad till någon specifik utbildning.

Q: Vem avgör om en verksamhet är säkerhetskänslig verksamhet och därmed omfattas av säkerhetsskydd?

A: Den som är ansvarig för verksamheten. En verksamhetsanalys ska ge svar på om verksamheten är säkerhetskänslig. Säkerhetsskyddsanalysen ska ge svar på vilket behov av säkerhetsskyddsåtgärder som finns.

Många verksamheter omfattas av lagkrav och regleringar gällande säkerheten i respektive verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om det mest skyddsvärda gällande Sveriges säkerhet. Lagstiftningen inom säkerhetsskydd ställer krav på kompetens och dokumenterad utbildning för de som deltar i säkerhetsskyddsarbetet.

5 kap. 1 §  Säkerhetsskyddsförordning

 • Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd.
 • Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Det är dock viktigt att vara medveten om att säkerhetsskydd inte är totalt annorlunda från traditionellt säkerhetsarbete. Skillnaden är perspektivet på varför verksamheten ska skyddas. När du jobbar med säkerhetsskydd i din verksamhet, är utgångspunkten att du ska skydda verksamheten eftersom den på något sätt har betydelse för Sveriges säkerhet.

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dom. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Boka nu