Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju – 1 dag

Kursen går igenom grunderna i säkerhetsprövning, dess syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet, med fokus på säkerhetsprövningsintervjun.
Gör din förfrågan

Vet du hur du hittar rätt balans mellan personlig integritet och skyddet av Sveriges säkerhet? Är du bekant med vilka frågor som bör ställas under en säkerhetsprövningsintervju? Om du är ansvarig för att genomföra säkerhetsprövningar, är denna kurs särskilt utformad för dig och din verksamhet.

Personalsäkerhet är en grundläggande aspekt av säkerhetsskydd, och syftar till att säkerställa att endast lojala och pålitliga personer deltar i säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning utförs för att utreda en persons lojalitet och pålitlighet och för att hitta eventuella sårbarheter från säkerhetssynpunkt innan personen får tillgång till sådan verksamhet. Säkerhetsprövningsprocessen är integritetskänslig och omfattas av omfattande regleringar och många verksamheter upplever detta område som svårt att navigera.

Under utbildningen guidar kursledaren och tillika experten på säkerhetsprövningsintervjuer er igenom grunderna i säkerhetsprövning, dess syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet. Ett särskilt fokus läggs på det praktiska genomförandet av säkerhetsprövningsintervjun och vad som krävs för att lyckas. Som deltagare får ni också möjlighet att träna på att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer.

Under utbildningen kommer ni att få ökad kunskap, förståelse och svar på följande frågor och utmaningar:

 • Säkerhetsprövningens syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet.
 • Hur förbereder ni en säkerhetsprövningsintervju på bästa sätt?
 • På vilket sätt kan grundutredningen användas i säkerhetsprövningsintervjun?
 • Vad krävs av er som genomför en säkerhetsprövningsintervju och vad behöver ni tänka på för att lyckas med det bakomliggande syftet? Vilka möjliga fallgropar bör ni vara uppmärksamma på kopplat till förberedelse och genomförande av en säkerhetsprövningsintervju?
 • Vilken betydelse och inverkan har första intryck, relationsuppbyggnad och kroppsspråk?
 • Vilken slags frågeteknik bör ni använda i ett säkerhetsprövningssamtal? Vad innebär det i praktiken att pröva en persons lojalitet och pålitlighet samt att utreda sårbarheter?
 • Vilken typ av frågor bör ni ställa och hur bör ni balansera kraven i säkerhetsskyddslagen mot skyddet av personlig integritet?
 • Hur bör ni bedöma den information som framkommer vid intervjun?
 • Hur ska säkerhetsprövningsintervjun dokumenteras?

Hur fungerar den kontinuerliga säkerhetsprövningen och hur bör ni hantera en situation där nya omständigheter blir kända om en person som redan aktivt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet?

Mål

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • Personalsäkerhet relaterat till säkerhetsskydd
 • Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervju i teori och praktik
 • Säkerhetsskyddets aspekter
 • Syftet bakom säkerhetsprövning
 • Krav för dig som genomför säkerhetsprövningsintervjun
 • Praktiska exempel på: Förberedelse, Genomförande, Metod, Frågeteknik, Struktur, Dokumentation

Målgrupp

Personer som ansvarar för säkerhetsprövningsintervjuer såväl vid anställning som under säkerhetsskyddsavtal. Mycket av innehållet är även användbart i andra situationer där relationsskapande ligger till grund för ett samtal.

Förkunskapskrav

 FHS grundutbildning eller motsvarande kunskaper

Plats och datum

Kursen kan genomföras på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert, som baseras på antal deltagare och eventuell anpassning av innehållet.

Philip Ölmunger är en mycket erfaren säkerhetsexpert med många års erfarenhet av säkerhetsskydd genom sin tidigare anställning som säkerhetsunderrättelseofficer inom Försvarsmakten. Han besitter stora kunskaper inom säkerhetsskyddets alla områden, men är specialiserad på personalsäkerhet (säkerhetsprövning) och då specifikt inom utfrågning/samtalsledning och lögndetektion där han arbetade som instruktör. Han är således en mycket van föreläsare och utbildare. Idag arbetare Philip som säkerhetsskyddskonsult hos Knowit och stöttar kunder med bl.a. säkerhetsprövning vid rekrytering till säkerhetskänsliga befattningar.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bl.a ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras säkerhetskänsliga verksamheter med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser och rättsutredningar till implementation och granskning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Intresseanmälan Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju – 1 dag

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din förfrågan