Säkerhetsprövningsintervju

Från teori till praktik med scenariobaserad utbildning. För att förstå de förstärkta kraven gällande säkerhetsskydd behövs utbildning och kompetensutveckling. I vår utbildning lär du dig hantera säkerhetsprövningsintervjun.
Boka nu

Om utbildningen

Digitalisering, förändringar i omvärlden och teknisk utveckling har gjort samhället mer sårbart. Dessutom är underrättelsehotet mot Sverige betydligt mer omfattande idag än på många år, samtidigt som skyddet av det mest skyddsvärda har fortsatta brister.

Säkerhetsprövningsintervjun är en av de viktigaste delarna av en säkerhetsprövning. Med den får du en uppfattning om en persons pålitlighet, lämplighet och eventuella sårbarheter.

För att säkerhetsprövningsintervjun ska uppfylla sitt syfte och bli så funktionell som möjligt krävs att du som genomför intervjun är noggrant förberedd – och har en plan för processen och du bör känna till olika sätt att planera och lägga upp frågor, tolka svar samt använda lämpliga följdfrågor. Kompetens inom dessa områden ger dig ett tydligare underlag för bedömning och kan även vara tillämpligt i andra sammanhang, när du söker information genom samtal. 

Efter utbildningen förstår du innebörden av en grundutredning och hur du förbereder inför en säkerhetsprövningsintervju. Vi tar upp olika frågetyper och du får lära dig hur man utifrån syfte, använder dem. 

Förkunskapskrav

Utbildningen utgår från att deltagarna har en grundkompetens inom säkerhetsskydd.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen Säkerhetsprövningsintervju riktar sig till dig som ansvarar för eller handlägger säkerhetsfrågor och vill fördjupa dig i och få konkreta tips om hur man planerar och genomför en säkerhetsprövningsintervju.

Du kanske är säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef eller bara vill få en ökad kompetens inom området. Du har grundkompetens och erfarenhet inom säkerhetsskydd och tar med dig frågeställningar som du vill diskutera och reda ut hur man gör en säkerhetsprövningsintervju.

Varför borde du utbilda dig inom säkerhetsskydd?

 • Kompetent personal stärker organisationens säkerhetsskydd genom att identifiera och åtgärda brister. 
 • Enligt förslaget på skärpning av säkerhetsskyddslagen kan brister i säkerhetsskyddet resultera i höga viten. 
 • Efter genomförd utbildning kommer du ha god kunskap om hur din verksamhet praktiskt ska jobba med säkerhetsskydd.
 • För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det  lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.
 • SSF är en erkänd och trovärdig aktör i säkerhetsbranschen med kompetenta kursledare som jobbat länge med säkerhetsskydd. 

Läs mer om varför du borde utbilda dig inom säkerhetsskydd här.

Kursstart och plats

10 okt 2024, Online

Utbildningens längd

1/2 dag

Kursavgift

3 150 kr exkl moms

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

Utbildningens mål

 • Förstå innebörden av en grundutredning.
 • Förberedelser inför en säkerhetsprövningsintervju.
 • Olika frågetyper.
 • Lära dig använda olika frågetyper utifrån syfte.
 • Få förståelse för tolkning och uppföljning av svar.

Förkunskapskrav

Utbildningen utgår från att deltagarna har en grundkompetens inom säkerhetsskydd.

Avgift

3 150 kr exkl. moms.

Datum, plats och upplägg

10 oktober 2024, online

Utbildningen består av två steg:

Steg 1 – Egna förberedelser (e-learning)
Steg 2 – Lärarlett utbildningstillfälle (online)

För att få ut så mycket som möjligt av den lärarledda delen i utbildningen, genomför du en förberedande e-learningmodul. Genomförandetid ca 1 timme.

Kursledare: Tomas Devenyi


Tomas Devenyi
 är säkerhetskonsult och anlitad av Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm.

Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Pedagogisk modell:

Utbildningen sker helt på distans och är en blandning av individuella förberedelser, lärarledd undervisning, repetition och summering. Utbildningen bygger på ett verklighetsbaserat scenarie med tillhörande reflektionsfrågor.

 • Steg 1 – individuellt lärande

Inför utbildningstillfället får deltagarna inloggningsuppgifter till SSFs utbildningsportal där inläsningsmaterial finns tillgängligt. Där hittar du en sammanfattning av ämnet, videointervju med f d säkerhetspolischef Klas Friberg, länkar till inläsningsmaterial samt underlag för att kunna sätta sig in i det scenario som kommer diskuteras under det lärarledda kurstillfället i Steg 2.

 • Steg 2- lärarledd undervisning via länk

Det lärarledda utbildningstillfället utgår från Steg 1. Regelverk, hanteringsmetoder och synsätt i det aktuella området tydliggörs och sammanfattas. Konsekvenser, tolkningsproblematik och vanliga fallgropar belyses och vävs samman med deltagarnas reflektioner, frågeställningar och utmaningar.

Frågor?

Kontaka oss!

Staffan Augustsson073-371 00 83[email protected]

Många verksamheter omfattas av lagkrav och regleringar gällande säkerheten i respektive verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om det mest skyddsvärda gällande Sveriges säkerhet. Lagstiftningen inom säkerhetsskydd ställer krav på kompetens och dokumenterad utbildning för de som deltar i säkerhetsskyddsarbetet.

5 kap. 1 §  Säkerhetsskyddsförordning

 • Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd.
 • Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Det är dock viktigt att vara medveten om att säkerhetsskydd inte är totalt annorlunda från traditionellt säkerhetsarbete. Skillnaden är perspektivet på varför verksamheten ska skyddas. När du jobbar med säkerhetsskydd i din verksamhet, är utgångspunkten att du ska skydda verksamheten eftersom den på något sätt har betydelse för Sveriges säkerhet.

Boka nu