Säkerhetsskydd Företagsanpassad – Utbildning

Gör din förfrågan

Förändringar i omvärlden samt den tekniska utvecklingen har ändrat de risker och hotbilder vi står inför men också kraven på hur vi ska skydda oss emot dem. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.

Målgrupp

• För personer, som ska ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller som ska utföra arbete rörande säkerhetskänslig verksamhet finns det lagkrav på utbildning, kraven gäller även inhyrd personal.
• Den nya Säkerhetsskyddslagen ställer krav på aktörer, rörande säkerhetsskydd, som tidigare inte berörts av lagstiftningen. Ansvaret ligger hos den berörda aktören för att säkerställa att kraven är uppfyllda.

Upplägg

• Utbildningar och seminarium inom detta område i omfattning och inriktning som anpassas för er verksamhet.
• Konsulthjälp för att exempelvis genomföra säkerhetsskyddsanalys och ta fram säkerhetsplaner för säkerhetsskyddet i din verksamhet. Kontakta oss för att få din konsulthjälp – utbildningen@stoldskyddsforeningen.se

Pågående samt tidigare uppdrag

Säkerhetsskydd i ledningstunnlar

På uppdrag av Tunnelsäkerhetsgruppen i Stockholm, genomför SSF säkerhetsutbildning för de som arbetar i ledningstunnlar. Utbildningen är ett krav för att en person ska bli behörig att arbeta i Stockholms tunnelsystem. Utbildningen har genomförts sedan 2009 och drygt 4 000 deltagare har genomgått utbildningen och uppfyllt kraven.

Tunnelsäkerhetsgruppen – Trafikkontoret i Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi (fd Fortum värme), Telia Sonera AB, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.

” SSF har drivit igenom en säkerhetskultur och ett säkerhetstänk med sina välutbildade lärare i Tunnelsäkerhet. Det har gynnat oss i fortsatt säkerhetsarbete inom andra områden på företaget.”
// Tomas Helenius, Utbildning & Materialsamordnare, Stockholm Vatten AB

Säkerhetsskydd och terrorism

Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning bedöms den sammantagna terrorhotnivån i Sverige befinna sig på en förhöjd hotnivå (3). SSF har tillsammans med en myndighet för kritisk infrastruktur genomfört seminarier i ämnet. Områden som seminarierna behandlade var bl.a. internationell terrorism och hotbilder, säkerhetsprövning och varningssignaler att vara uppmärksam på hos den egna personalen, underrättelseanalys vilka möjligheter olika metoder ger för att upptäcka ensamagerande terrorister samt en fallstudie på Anders Behring Breivik och attentatet i Oslo och Utöya.

Säkerhetsskydd – inför SUA

Utbildning i säkerhetsskydd för leverantörer och konsulter som avser att teckna säkerhetsskyddsavtal och behöver öka sin kompetens inom området säkerhetsskydd. Här finns lagkrav om utbildning.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Cirka 35 000 kr exkl. moms/ per dag.

Kontakt

Utbildningsavdelningen
utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Upplägg

• Utbildningar och seminarium inom detta område i omfattning och inriktning som anpassas för er verksamhet.

• Konsulthjälp för att exempelvis genomföra säkerhetsskyddsanalys och ta fram säkerhetsplaner för säkerhetsskyddet i din verksamhet. Kontakta oss för att få din konsulthjälp – utbildningen@stoldskyddsforeningen.se

Praktisk information

Kursen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av kursen kan ges som halvdag eller seminarium, kontakta oss för förslag.

Heldag, 35 000 kr exkl. moms. Lärares eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för kurslokaler tillkommer.

Mer information

Maria Dahlstedt
Tel: 08-783 75 34
E-post: maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Intresseanmälan Säkerhetsskydd - Företagsanpassad

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Gör din förfrågan till Säkerhetsskydd Företagsanpassad redan idag!
Gör din förfrågan