Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Förändringar i omvärlden samt den tekniska utvecklingen har ändrat de risker och hotbilder vi står inför men också kraven på hur vi ska skydda oss emot dem. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.

Målgrupp

• För personer, som ska ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller som ska utföra arbete rörande säkerhetskänslig verksamhet finns det lagkrav på utbildning, kraven gäller även inhyrd personal.

• Den nya Säkerhetsskyddslagen ställer krav på aktörer, rörande säkerhetsskydd, som tidigare inte berörts av lagstiftningen. Ansvaret ligger hos den berörda aktören för att säkerställa att kraven är uppfyllda.

Upplägg

• Utbildningar och seminarium inom detta område i omfattning och inriktning som anpassas för er verksamhet.
• Konsulthjälp för att exempelvis genomföra säkerhetsskyddsanalys och ta fram säkerhetsplaner för säkerhetsskyddet i din verksamhet. Kontakta oss för att få din konsulthjälp - utbildningen@stoldskyddsforeningen.se

Pågående samt tidigare uppdrag

Säkerhetsskydd i ledningstunnlar

På uppdrag av Tunnelsäkerhetsgruppen i Stockholm, genomför SSF säkerhetsutbildning för de som arbetar i ledningstunnlar. Utbildningen är ett krav för att en person ska bli behörig att arbeta i Stockholms tunnelsystem. Utbildningen har genomförts sedan 2009 och drygt 4 000 deltagare har genomgått utbildningen och uppfyllt kraven. 

Tunnelsäkerhetsgruppen – Trafikkontoret i Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi (fd Fortum värme), Telia Sonera AB, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.

"SSF har drivit igenom en säkerhetskultur och ett säkerhetstänk med sina välutbildade lärare i Tunnelsäkerhet. Det har gynnat oss i fortsatt säkerhetsarbete inom andra områden på företaget."
Tomas Helenius, Utbildning & Materialsamordnare, Stockholm Vatten AB

Säkerhetsskydd och terrorism

Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning bedöms den sammantagna terrorhotnivån i Sverige befinna sig på en förhöjd hotnivå (3). SSF har tillsammans med en myndighet för kritisk infrastruktur genomfört seminarier i ämnet. Områden som seminarierna behandlade var bl.a. internationell terrorism och hotbilder, säkerhetsprövning och varningssignaler att vara uppmärksam på hos den egna personalen, underrättelseanalys vilka möjligheter olika metoder ger för att upptäcka ensamagerande terrorister samt en fallstudie på Anders Behring Breivik och attentatet i Oslo och Utöya.

Säkerhetsskydd – inför SUA

Utbildning i säkerhetsskydd för leverantörer och konsulter som avser att teckna säkerhetsskyddsavtal och behöver öka sin kompetens inom området säkerhetsskydd. Här finns lagkrav om utbildning.

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad
Kursavgift
34 000 kr
Cirka 34 000 kr exkl. moms per dag. Lärares eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för kurslokal tillkommer.
SSF har drivit igenom en säkerhetskultur och ett säkerhetstänk med sina välutbildade lärare i Tunnelsäkerhet. Det har gynnat oss i fortsatt säkerhetsarbete inom andra områden på företaget.
Tomas Helenius
Utbildning & Materialsamordnare
Stockholm Vatten AB