Säkerhetsskydd Företagsanpassad – Utbildning

Ja tack! Ge mig en offert.

Är du och dina kollegor redo att hantera kraven för säkerhetsskydd?

Vi hjälper dig gärna att reda ut exakt vad som gäller för er. Boka en skräddarsydd utbildningsinsats så hjälper vi er att göra rätt!

Grundupplägg och pris

 • Innehåll, upplägg och omfattning anpassad helt efter era önskemål och behov
 • Pris: baspris 35 000 kronor/utbildningsdag eller mot offert
 • Hålls av seniora och erfarna säkerhetsexperter 

Exempel på skräddarsydd utbildning för din verksamhet

Vad är säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot hot som exempelvis spioneri, sabotage eller terrorism. Både privata och offentliga verksamheter kan utsättas för angrepp som riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för landets säkerhet.

Arbetet med säkerhetsskydd utgår ifrån att en säkerhetsanalys först måste utföras. På basis av resultaten från säkerhetsanalysen ska säkerhetskänslig information säkerhetsskyddsklassificeras och lämpliga skyddsåtgärder vidtas. 

Vad kan vara säkerhetskänslig information?

En individuell bedömning behöver alltid ske, men exempelvis områden som energiförsörjning, telekommunikation, finansiella tjänster, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och transporter utgör områden som ofta involverar säkerhetskänslig information. 

Vem behöver utbilda sig inom säkerhetsskydd?

 • Personer som ska ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller som ska utföra arbete rörande säkerhetskänslig verksamhet. Kraven gäller även inhyrd personal.

Observera att från och med den 1 december 2021 ställs nya krav i enlighet med den uppdaterade Säkerhetsskyddslagen. Ansvaret ligger hos er som organisation att säkerställa att kraven uppfylls. Läs mer om Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd.

Är du redo för skärpt lagstiftning? Gå en utbildning i säkerhetsskydd.

Vad får ni lära er på en utbildning i säkerhetsskydd? 

Omvärldshotet mot Sverige har förändrats. Påverkans- och underrättelseoperationer från främmande makt, en eskalerande teknikutveckling samt allt fler digitaliserade och uppkopplade tjänster utgör bara ett fåtal av de faktorer som idag påverkar en verksamhets behov av säkerhetsskydd. 

Den 1 december 2021 trädde en skärpt säkerhetsskyddslag i kraft i Sverige. Och att inte ha koll på den nya lagen kan bli dyrt – nu är det nämligen möjligt för tillsynsmyndigheterna att utfärda vite till verksamheter som inte sköter sitt säkerhetsskydd. Som lägst kan en sanktionsavgift på 25 000 kronor utfärdas, som högst 50 000 000 kronor. 

Vi skräddarsyr utbildningen utifrån just er verksamhet, men tar avstamp utifrån de aktuella utmaningar och omvärldshot som finns att hantera inom säkerhetskänslig verksamhet. Självklart går vi även igenom vad den nya Säkerhetsskyddslagen innebär för er verksamhet.

Våra pågående och tidigare uppdrag 

 • Säkerhetsskydd i ledningstunnlar

På uppdrag av Tunnelsäkerhetsgruppen* i Stockholm genomför vi på SSF säkerhetsutbildning för de som arbetar i ledningstunnlar. Utbildningen krävs för att en person ska bli behörig att arbeta i Stockholms tunnelsystem. Vi har genomfört utbildningen sedan 2009 och utbildat och diplomerat drygt 5 000 deltagare. 

*Tunnelsäkerhetsgruppen – Trafikkontoret i Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi (fd Fortum värme), Telia Sonera AB, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.

 • Säkerhetsskydd och terrorism

Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning bedöms den sammantagna terrorhotnivån i Sverige befinna sig på en förhöjd hotnivå (3). SSF har tillsammans med en myndighet för kritisk infrastruktur genomfört seminarier i ämnet. Områden som seminarierna behandlade var bl.a. internationell terrorism och hotbilder, säkerhetsprövning och varningssignaler att vara uppmärksam på hos den egna personalen, underrättelseanalys och vilka möjligheter olika metoder ger för att upptäcka ensamagerande terrorister samt en fallstudie på Anders Behring Breivik och attentatet i Oslo och Utöya.

Säkerhetsskydd – inför SUA 

Utbildning i säkerhetsskydd för leverantörer och konsulter som avser att teckna säkerhetsskyddsavtal och behöver öka sin kompetens inom området säkerhetsskydd. Här finns lagkrav om utbildning.

Utbildning i säkerhetsskydd för leverantörer och konsulter som avser att teckna säkerhetsskyddsavtal och behöver öka sin kompetens inom området säkerhetsskydd. Här finns lagkrav om utbildning.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Baspris 35 000 kr exkl. moms per dag.

Praktisk info till dig som vill beställa en utbildning

 • Utbildningen beställs och skräddarsys för företaget – helt efter era behov.
 • Vi erbjuder utbildningar i flera olika format: e-learnings, mikrokurser, blended learning, lärarledd undervisning i klassrum respektive websänd, seminarium, webinar eller info-film.
 • Välj vilken nivå ni behöver utifrån ert kompetensbehov.
 • Få ett intyg eller diplom som intygar er kompetens.
 • Exakt kursavgift enligt offert. Baspris för en heldag: 35 000 kronor (ex. moms) Observera att lärarnas eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för kurslokaler tillkommer.

Frågor, funderingar? Hör gärna av dig!

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

 

Vill du få hjälp att hitta ett utbildningsupplägg som passar för er? Tveka inte att kontakta oss! Hör gärna av dig till vår omtyckta kollega Staffan Augustsson så hjälper han er att paketera ihop en riktigt bra lösning.

Vet du redan precis vad du är ute efter? Inga problem – bara fyll i formuläret här nedan så återkommer vi med en offert till dig inom kort!

Intresseanmälan Säkerhetsskydd - Företagsanpassad

*uppgifterna är obligatoriska

 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  När vill du att utbildningen ska genomföras?
Gör din förfrågan till Säkerhetsskydd Företagsanpassad redan idag!
Ja tack! Ge mig en offert.