Hur kan vi hjälpa till?

Smarta Säkra Fastigheter

Smarta säkra fastigheter är en satsning för att ge branschens aktörer nödvändig vägledning och kunskap i säkerhetsarbetet kopplat till uppkopplade kommersiella fastigheter. Hur kan dessa på bästa sätt skyddas mot fysiska och digitala angrepp?

Läs mer om projektet