fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Smarta Säkra Fastigheter

Smarta säkra fastigheter är en satsning för att ge branschens aktörer nödvändig vägledning och kunskap i säkerhetsarbetet kopplat till uppkopplade kommersiella fastigheter. Hur kan dessa på bästa sätt skyddas mot fysiska och digitala angrepp?

Läs mer om projektet

Vill du vara med och påverka?

Beroende på om du exempelvis är projektör, installatör eller försäkringsbolag kan dina behov av normer och standarder variera. Nu vill vi veta – vilka är dina behov? Genom att svara på vår enkät nedan kan du hjälpa oss i arbetet med att ta fram vår nya guideline Smarta Säkra Fastigheter.

Till enkäten