Smarta Säkra Fastigheter

Publicerad: juli 5, 2023 (Senast uppdaterad november 7, 2023)

Smarta Säkra Fastigheter är en satsning för att ge branschens aktörer inom säkerhet nödvändig vägledning och kunskap i arbetet med uppkopplade kommersiella fastigheter.

Trygghet och säkerhet för framtidens fastigheter

Smarta Säkra Fastigheter, en satsning som erbjuder branschens aktörer den vägledning och kunskap som krävs för att skydda uppkopplade kommersiella fastigheter mot både fysiska och digitala angrepp.

I dagens digitaliserade värld blir byggprojektering för fastigheter alltmer komplex, ett stort antal samarbetspartners är involverade, vilket ofta innebär oklara gränsdragningar med resultatet att misstag begås och önskad säkerhetsnivå inte uppnås. I ett längre perspektiv kan det leda till svårigheter med drift och underhåll.

Målet är att öka kunskapen om uppkopplade fastigheter och säkerställa att digitala inbrottskyddande säkerhetsprodukter uppfyller samma säkerhetskrav som traditionella mekaniska produkter. Detta gör vi bl.a. genom att tydligare koppla befintliga normer till varandra, erbjuda relevant utbildning och föreslå certifieringar – allt för att det ska vara ”Lätt att göra rätt”.

  • Normers innebörd och tillämpning.
  • Certifierade produkter, företag och personer.
  • Fortsatt utveckling av normer för att uppnå en smart säker fastighet.

Vi vill gärna få dina synpunkter, kontakta oss på [email protected]

Hitta rätt norm med hjälp av vår guide

Resultatet av Smarta Säkra Fastigheter kommer att sammanfattas i en guideline. Syftet är att erbjuda branschens aktörer en ökad vägledning och kunskap för att kunna utföra säkerhetsarbetet på bästa sätt. Vår målsättning är att alla enkelt ska kunna hitta normer och standarder inom sina områden. Det ska vara lätt att göra rätt!

För att illustrera detta har SSF tagit fram en första utgåva av guiden där normer och dess tillämpningsområde framgår. Du i din yrkesroll har stöd i den genom att utläsa vilka normer som är relevanta för respektive område. Exempelvis kan du som kravställare på inbrottslarm snabbt få en överblick över de normer som är viktiga för upphandling av projektering, certifierade system och anläggarfirmor.

Guiden kan även användas som underlag vid en GAP-analys för att tydliggöra inom vilka områden som ännu saknar svenska normer.

Accessystem är ett exempel på område där det i dagsläget saknas normer anpassade för svenska förhållanden.

 

Ett uppdrag för ökad hållbarhet

SSF:s hållbarhetsarbete utgår ifrån FN:s hållbarhetsagenda 2030. Genom vårt övergripande mål,  att skapa trygghet och säkerhet genom brottsförebyggande arbete mot vardagsbrott för privatpersoner och företag, både i den fysiska, digital och hybrida brottsmiljön, riktas SSF:s hållbarhetsarbete främst mot mål 11 vilket innebär att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara samt mål 16 vilket innebär att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Läs mer om de Globala målen här.

 

Normnyheter