SSF 130 utg. 9 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning

909 kr1,129 kr

OBS! Revidering av SSF 130 pågår. Vill du delta i remissrundan?
Ta kontakt genom att fylla i följande formulär.

Målgrupp: Installatörer, projektörer, kravställare.
Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: Installatörer, projektörer, kravställare.

Dessa regler gäller för centralanslutna inbrotts-, överfallslarmanläggningar för användning i bostäder, affärer, lager, industrier etc. Överfallslarmanläggning indelas i två kategorier, Överfallslarm och Bråklarm. Generellt gäller att ett Överfallslarm tillkallar väktare och/eller polis och att ett Bråklarm tillkallar hjälp från egen personal eller väktare.

Reglerna omfattar krav på anläggningarnas projektering, installation, injustering, provning, anläggningsinnehavare, anläggningsskötare, provdrift och dokumentation. Reglerna klassificerar larmanläggningarna i fyra larmklasser beroende på skyddsbehovet för den egendom som ska larmövervakas. Larmklass 1 är lägsta larmklass och larmklass 4 är högsta larmklass. Beskrivning av anläggningsinnehavarens skyldigheter och anläggningskontroll i form av allmänna råd ingår som informativa bilagor.

SSF 130 utg. 9 – Projektering och installation av inbrottslarmanläggning.

  • Språk: Svenska.
  • Daterad: 2021-11-12

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number.