SSF 3523 utg. 1 – Digital låsenhet – Klassning, krav och provning

839 kr1,049 kr

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, installatörer, projektörer, kravställare.
Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, installatörer, projektörer, kravställare.

Norm för klassning, krav och provning av digitala låsenheter med inbrottsskyddande egenskaper. Den digitala låsenheten kan klassas som en enhet från samma leverantör eller som en enhet sammansatt av samverkande komponenter från olika leverantörer.

Denna norm är framtagen som komplement till komponentstandarder för mekaniska och elektromekaniska lås för att beskriva egenskaper för hela digitala låssystemet.

Klassningen S1 och S2 anger låssystem med olika kravnivåer på inbrottssäkerhet från dörrens utsida kombinerat med olika utgångs- eller utrymningsfunktioner från dörrens insida.

Klassningen enligt denna norm bygger på egenskaper enligt respektive produkts Europastandard, kompletterat med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper samt krav och provning av dyrkning och manipulation, vilka saknas i Europastandarderna.

  • Namn: SSF 3523 utgåva 1 – Digital låsenhet – Klassning, krav och provning
  • Språk: Svenska
  • Daterad: 2020-02-27
  • Denna norm innehåller klassning, krav och provningsmetoder av inbrottsskyddande egenskaper för mekaniskt manövrerade hänglås, mekatroniska hänglås samt hänglåsbeslag.
  • Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.
  • Our digital versions of norms and standards can only be purchased if you have a valid Swedish organization number and phone number.